Arbeidsark for: Påskeaktiviteter

Prosjektspørsmål:

Hvilke erfaringer og opplevelser kan vi gi barna, slik at de får et begynnende bilde av tradisjoner og høytiden som er knyttet til påske?

 

 

Dette er en høytid og ferie som ofte knyttes til familiære vinter og vår-aktiviteter med ski,skøyter og i fjæra. På fjellet er det fortsatt vinterårstid, mens våren kanskje har kommet i fjæra og i skogen.

Barnehagen dekker de fysiske aktivitetene tilhørende denne årstiden, uavhengig av påske som tema. Vi ønsker å ha fokus her på de mer tradisjonelle aktivitetene som tilhører påska, både de som foregår i kirka, i formingsrommet og “påskeharen“.

Forberedelse

Dag: siste ukene før påskeferien Tid:Gruppedelingsaktiviteter på formiddagen Ansvarlig: Hele personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og hele personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap (RP17 kap1 s.9).

  *Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (RP17 kap9 s.50).

  Barnehagens mål:
  *Påskelunsj er en felles tradisjon i vår barnehage, her er det fokus på farger, sanger og mat som har tilknytning til årstiden påsken hører hjemme i.
  *Denne dagen gjennomfører vi sammen som barnehage, ikke avdelingsvis.

  *Delta på samlingsstund i kapellet med 2-årsgruppen

  *Besøk av påskeharen og skattejakt

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi lager påskepynt i gruppedelingstiden.

  Vi deltar i påskesamling på kapellet, tilpasset vår aldersgruppe.

  Vi lager en trivelig påskelunsj, siste torsdag før påskeferie til kl. 11, med ferske rundstykker, gult og oransje pålegg. Samlingsstund i hagestuen, alle kler seg i gul overdel.
  Påskeharen kommer hoppende i hagen, 2. åringene står i 1.etg. og ser på, 1-åringene  står på kvisten og ser på. påskeharen har vært på kvisten og lagt igjen posene før vi ser han ute. Vi dekker bordene med påskens farger.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  – Formingsaktiviteter
  Vi begynte i god tid og produserte masse. Ikke stress og trivelig. Begynte 3 uker før. Godt tilrettelagt slik at alle kunne bidra. 1-årsgruppa og 2-årsgruppa fornøyd med påskepyntproduksjonen. Alle barna fikk tilbud om å lage, og de som ikke ville slapp.

  – Påskegudstjeneste i kapellet
  Veldig tilpasset i forhold til barnas alder. Fin opplevelse og alle satt i ro. Trivelig å gå opp sammen. Passe lengde på gudstjenesten

  – Påskelunsj
  Veldig trivelig. Artig med haren. Greit at 2 åringene sitter nede. Barna kan godt ha på noe gult.

  1 – årsgruppa spiste oppe på kvisten. Haren kom opp branntrappa på kvisten, noen barn skeptisk. Vurder fra år til år om han skal inn.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Formingsaktiviteter: Ikke nødvendig å ha med egne egg. Vi bruker plastikk egg.

  Påskelunsjen: Positivt at det var en fast person nede å hjelpe til både før og etter måltidet. Begge avd. må se til at en person velges ut.

  – Skattekart, pakking av påskeegg, avtale med påskeharen.
  – Innkjøp av matvarer, egg, juice, marmelade, prim, kaviar, gulost, gul og orange paprika, purre, guleservietter, gule stearinlys, staker, påskeegg.
  – 2 porsjoner bolledeig nede og 1 porsjon bolledeig kvisten
  – Haren legger igjen egg på branntrappa og ringer på klokka