Arbeidsark for: Samefolkets dag 1 etg

Prosjektspørsmål:

Hvem er Norges urbefolkning samefolket?

 

I rammeplan for barnehage står det:

Å  belyse ulikhetene  og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget,  gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. (RP.1.9.s.18)

Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted.”(RP.2.6.s.30)

Forberedelse

Dag: 14. dager før 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Personalet i 1 etg
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Bli kjent med  samene, Norges urbefolkning og få kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Det jobbes med temaet i gruppedeling noe som vil komme tydelig fram på ukeplanen.
  • Barna får en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur.
  • Vi gir et innblikk i ulike bruksting som
   samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Aktiviteter:

  • Fargelegge det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som pynt på avdelingen
   fredag 3. februar.
  • Vi markerer Samefolkets dag 6. februar med felles samlingsstund i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med de  og vi arrangere et felles måltid. Vi spiser samisk tradisjonsmat, finnbiff med tilbehør.
  • Barna får kjennskap til sangen “Bjørnen sover” på samisk og den tradisjonelle joiken.
  • Få kjennskap til: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  • Tur for å se på reinsdyr, der vi får være med å mate dyrene og kaste lasso.
  • Samlingsstund i lavvoen med dette som tema, barna får konkret se hva en lavvo er.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Anne Gunn og Ivan planlegger organisering av temauka
  • Planlegge på avdelingsmøtet/ innspill og ideer.
  • Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt.
  • Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen Sover» på samisk og joik på forhånd.
  • Ta kontakt med reineier på Levanger, slik at vi får komme på besøk å se og mate et reinsdyr. Dette bør gjøres i god tid.
  • Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.
  •  Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  • Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene.
  • Lage collager der vi dokumenterer jobbingen med dette temaet.
  • Fordele ansvar i forhold til innkjøp av mat til festdagen. finnbiff, potetmos, brokkoli og blomkål, sopp og saus.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:
  • Barna var veldig motiverte til å høre om den samiske kulturen.
  • Noen av de største husket temaet fra i fjor 201, og kunne fortelle noe om det de husket på.
  • De var med å bakte tradisjonell samisk bakst, fargela flagg, reinsdyr og andre aktiviteter som var med på.
  • Alle spiste godt under felles måltid.
 7. Hva lærte personalet:
  • Effektfullt å bruke filmsnutter fra you tube for å visualisere temaet.
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • viktig å forberede seg til hver samling eller gruppedeling, dette gjelder sanger vi skal synge og andre gruppeaktiviteter.
  • Bli bedre på dokumentasjon.
 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:
  • Bestille nok mat til felles måltid viser til arbeids ark kvisten.
  • Dokumentasjon i form av bilder på veggene slik at barna kan få reflektere og undres over temaet sammen som barn og med de voksne og sine foreldre.