Arbeidsark for: Samefolkets dag 1 etg

Prosjektspørsmål:

Hvem er Norges urbefolkning samefolket?

 

I rammeplan for barnehage står det:

«Å  belyse ulikhetene  og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget,  gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. (RP.1.9.s.18)

» Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted.»(RP.2.6.s.30)

Forberedelse

Dag: 14. dager før 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Personalet i 1 etg
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Bli kjent med  samene, Norges urbefolkning og få kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Det jobbes med temaet i gruppedeling noe som vil komme tydelig fram på ukeplanen.
  • Barna får en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur.
  • Vi gir et innblikk i ulike bruksting som
   samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Aktiviteter:

  • Fargelegge det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som pynt på avdelingen
   fredag 3. februar.
  • Vi markerer Samefolkets dag 6. februar med felles samlingsstund i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med de  og vi arrangere et felles måltid. Vi spiser samisk tradisjonsmat, finnbiff med tilbehør.
  • Barna får kjennskap til sangen «Bjørnen sover» på samisk og den tradisjonelle joiken.
  • Få kjennskap til: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  • Tur for å se på reinsdyr, der vi får være med å mate dyrene og kaste lasso.
  • Samlingsstund i lavvoen med dette som tema, barna får konkret se hva en lavvo er.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Anne Gunn og Ivan planlegger organisering av temauka
  • Planlegge på avdelingsmøtet/ innspill og ideer.
  • Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt.
  • Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen Sover» på samisk og joik på forhånd.
  • Ta kontakt med reineier på Levanger, slik at vi får komme på besøk å se og mate et reinsdyr. Dette bør gjøres i god tid.
  • Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.
  •  Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  • Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene.
  • Lage collager der vi dokumenterer jobbingen med dette temaet.
  • Fordele ansvar i forhold til innkjøp av mat til festdagen. finnbiff, potetmos, brokkoli og blomkål, sopp og saus.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:
  • Barna var veldig motiverte til å høre om den samiske kulturen.
  • Noen av de største husket temaet fra i fjor 201, og kunne fortelle noe om det de husket på.
  • De var med å bakte tradisjonell samisk bakst, fargela flagg, reinsdyr og andre aktiviteter som var med på.
  • Alle spiste godt under felles måltid.
 7. Hva lærte personalet:
  • Effektfullt å bruke filmsnutter fra you tube for å visualisere temaet.
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • viktig å forberede seg til hver samling eller gruppedeling, dette gjelder sanger vi skal synge og andre gruppeaktiviteter.
  • Bli bedre på dokumentasjon.
 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:
  • Bestille nok mat til felles måltid viser til arbeids ark kvisten.
  • Dokumentasjon i form av bilder på veggene slik at barna kan få reflektere og undres over temaet sammen som barn og med de voksne og sine foreldre.