Arbeidsark for: Samefolkets dag

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for at barna kan få en begynnende kunnskap om samene, deres levesett, kultur og tradisjoner?

 

Formålet med disse to ukene er at barna skal få en begynnende kunnskap om urbefolkningen samene, som er en del av vår norske kulturarv. Dette avsluttes med at vi i barnehagen markerer Samefolkets dag som er 6. februar.

Forberedelse

Dag: 14. dager før 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Anne Gunn, Nina og Silje
 1. Hvem deltar:

  2-årsgruppa på kvisten.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn, og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv (Rp11 del 3.6).
  • Skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på (Rp11 del3.5).
  • Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper(Rp11 del2.6).
  • Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted(Rp11 del 2.6).

  Avdelingens egne mål for samefolkets dag:

  • Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, og få kjennskap til deres særpreg i samisk kultur og hverdagsliv.
  • Få kjennskap om samene og deres kultur.
  • Få kompetente voksne til barnehagen for å fortelle om samisk kultur og tradisjon for barna
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Det jobbes med dette temaet i gruppedelings tiden, i en periode på to uker. Det vil komme tydelig frem på ukeplanen.

  I samlingene vil bruk av film, bilder, musikk og opplevelser skape noen bilder hos barna av hva som skiller den samiske tradisjonen og kulturen fra vår. Med hovedfokus på å se på ulikhetene.

  Barna vil få en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur. Vi gir de et innblikk i ulike bruksting som
  samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Denne prosessen avsluttes med et felles måltid på fredag der alle barna er samlet i 1. etg. Vi dekker langbord, der barn og voksne spiser et tradisjonelt samisk måltid sammen. Det blir servert finnbiff med tilbehør.

  Aktiviteter:
  *Barna får kjennskap til sangen bjørnen sover på samisk, den tradisjonelle joiken, samisk-norske sangene “Oro jaska beana” og “Hjerterått”.
  *Få kjennskap til ulike typiske bruksting som samene forbindes med: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  *Drar på tur for å se på reinsdyr som er i innhegning, der vi får være med å mate dyrene og kaste lasso.
  *Fargelegge det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som dokumentasjon på avdelingen.
  *Samlingsstund i lavvoen med samisk kultur og tradisjon som tema, og barna får konkret se hva en lavvo er.
  *Vi markerer Samedagen med felles samlingsstund i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med de
  siste ukene.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Planlegge på avdelingsmøtet/ innspill og ideer.

  *Prøver å få kompetente personer til bhg for å formidle(samisk bestemor, Aina Bye)

  *Oppsøke steder som markerer kulturen til samene(Hint, teater)

  *Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt. Disse kan inneholde sang, eventyr, matlaging.

  *Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen Sover» på samisk og joik på forhånd.

  *Ta kontakt med reineier på levanger, slik at vi får komme på besøk å se og mate noen reinsdyr. Dette bør gjøres i god tid.

  *Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.

  * Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  *Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene.
  *Lage collager der vi dokumenterer jobbingen med dette temaet.
  *Ivan har ansvar i forhold til innkjøp av mat til festdagen. finnbiff, potetmos, brokkoli og blomkål, sopp og saus.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Dette var et tema som var nytt for barna. De var nysgjerrige og spurte mye under samlingene.
  *De tilegnet seg fort de nye kunnskapene de fikk om samene, noe som kom godt frem i den andre samlinga.
  *Barna var veldig konsentrerte da de skulle farge det Samiske flagget og reinsdyret. Det var en fin aktivitet med god arbeidsro i
  hele barnegruppa.

  *Ved å henge opp produktene som barna har laget, og collagene fikk de selv være med å fortelle foreldrene sine hva de hadde lært om Samene i samlingene.
  *Under den siste samlingen vi hadde sammen med 1.etg, kom det frem at barna hadde tilegnet seg mye kunnskap om Samene og
  deres kultur.
  *Festmåltidet ble en suksess. Barna spiste godt.

 7. Hva lærte personalet:

  Positivt med samarbeid på tvers av avdelingene, lærerikt for både barn og voksne.
  Viktig å tenke på at ikke gruppene blir for store, dette med tanke på at alle skal få et bra utbytte av samlingene. Evt. dele gruppene
  å ha to økter? Dette må den voksne som har ansvar for samlingen være med å avgjøre.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Det ble litt lite joikakaker og potetmos, må lage mere neste gang.
  7 bokser joikakaker og 10 poser potetmos + 2 pk. frosne grønnsaker. 2014 vil vi ha typper til.
  Noe vi kan bruke ved neste markering?:
  Flere konkrete rekvisitter.
  Kaste lasso
  Lære seg å telle på samisk,1-2-3.
  Tur for å se på reinsdyr, evt. hvor?
  Felles måltid 2014 1.etg: 32b og 7v, kvisten: 15b og 5v : 8 pk finnbiff, 5 pk blomkål, 5 pk brokkoli, 4 stk løk, 15 pk potetmos, 3
  pk kjøttpølse(stor pk), 1 kg sopp,3 pk matfløte, tyttebærfra fryseren. Det ble litt for lite finnbiff

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Evaluering 2016:

  Halvert prosjektperiode grunnet prioritering av skiuka

  Effektfullt med film i gruppedeling

  Tilbakemelding fra foreldre om at barna joiker hjemme

  besøk til aina bye avlyst

  Bra med felles samlingsstund på fredagen

  Bra med bakeakt.på torsdag, det som ble til overs ble brukt på fredag

  For lite mat på fredag

  Flere barn i 1etg og kvisten som tok til seg kunnskap om samer og deres tradisjoner