Arbeidsark for: Skiuka

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for for gode opplevelser og skiglede gjennom skiuka?

 

Hvert år arrangeres det skiuke for alle i barnehagen. Det er et  samarbeid med Kanutten barnehage avdeling Skogbrynet. Pedagogisk lederne fra begge barnehagene planlegger skiaktiviteter for en hel uke. En spennende tid for fysisk aktivt for alle aldre.

Forberedelse

Dag: Mandag til fredag. Tid:Februar Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna i 1 etasje, de største barna på kvisten og personalet.

  Anne Gunn i 1. etg og Kristin på Kvisten planlegger skiuka.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Øke barnas individuelle ski-ferdigheter og oppleve mestring og ski-glede.
  • Samspill med naturen iht klær etter vær, matlaging og fellesskap.
  • Formidle norsk tur- og skitradisjon. Få god erfaring  med friluftsliv og uteliv på vinteren.
  • Styrke sin kroppsbeherskelse grovmotorikk , finmotoriske, rytme og motoriske følsomhet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Primært de barna som skal ned i 1.etg. til høsten som skal være med.
  • Vær og føre bestemmer når de minste blir med.
  • Avreise 9.00– retur ca.15.00
  • Legger opp planer som er tilpasset vår aldersgruppe og differensierer hvis flere grupper er med.
  • De to første dagene er avsatt til å gjøre seg kjent i nærområdet til skihytta, og personal/studenter får et inntrykk av ferdighetsnivået til det enkelte barnet.
  • Onsdag er det langtur som blir planlagt utifra barnas forutsetninger, her er det vanlig å differensiere turen med utgangspunkt i aldersgruppene.
  • Torsdag er det skirenn med speaker og startnummer på brystet. Her vil lengden på skirennet variere med aldersgruppene. Her har mestringsfokus høyeste prioritet.
  • Fredag er vi i nærområdet til skihytta og har felles varmlunsj og premiering. Foreldre henter barna i barnehagen.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Planleggingsprosessen sammen med Kvisten og Skogbrynet, dette for å sikre at premissene for skiuka er i samsvar med forutsetningene til barna på vår avdeling.
  • Sende ut informasjon til foreldre om skiuka, klær og utstyr.
  • Koordinere samarbeid med storbarnsavdelingen og Skogbrynet.
  • Bestille mat, rekvisita og utstyr.
  • Planlegge og fordele ansvar ifht barnegrupper, logistikk, transport og bemanning opp mot barna som er igjen i barnehagen.
  • Reserver skihytten i god tid og helst før jul
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • De må støttes og oppmuntres aktivt ut i fra sin mestringsevne og alder.
  • Barna må blitt tatt på alvor og anerkjent for sitt følelsesesmessige uttrykk og synspunkter.
 7. Hva lærte personalet:
  • Ideelt med to busser. Bestille bus til neste år.
  • Ikke alle barnegruppene trenger å være med hver dag, utfordring i henhold til transport og organisering.
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Tenk over tidspunkter som blir skrevet på ukeplan, forskyv den litt i forhold til henting. Dette gjorde vi i år og resultatet vart glimrende.
  • Tenk over hvilke vakter personalet har i forhold til ansvarsfordeling. I prosjektarbeid yter vi litt
   ekstra.
  • Avklaring med Kvisten, kommunikasjon i forhold til transport.
  • Vanntilvenningprosjekt – Kun fokus på skiuka i skiuka.
  • Avslutting/ premieutdeling: Gode erfaringer med årets og fjorårets avslutting, og premieutdeling for barna.
  • Innkjøp og matlaging: Viktig at en av fastansatte er med på matlaging og bestilling.
 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  2016

  • Skolestarterne får en dags pause i løpet av uka.
  • Lage planene til skiuka grei rett etter jul. En representant fra kvisten og en fra 1 etg.