Arbeidsark for: Skiuka

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for gode opplevelser og skiglede gjennom skiuka?

 

Skiuka er et årlig arrangement som 2- årsgruppa er en del av. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Maritvold og Kanutten barnehage, avdeling Skogbrynet. Barna skal i løpet av vinteren ha vært med på en del skiturer før skiuka, slik at de har fått gjort seg erfaring med å mestre denne typen aktivitet.

Forberedelse

Dag: 1.februar til 5.februar Tid:Mandag - Fredag, 09.00 - 15.00 Ansvarlig: Anne Gunn, Silje og Nina
 1. Hvem deltar:

  2-årsgruppa etter forutsetninger og utbytte.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer (Rp11 del 3.2).
  • få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider (Rp11 del 3.2).
  • Tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger (Rp11 del 3.2).

   

  Avdelingens egne mål for skiuka:

  • Legge til rette for at barna får styrket sine grovmotoriske ferdigheter.
  • Øke barnas individuelle skiferdigheter og oppleve ski glede.
  • Formidle norsk tur- og skitradisjon.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Det er 2-årsgruppa som skal ned i 1.etg. til høsten som skal være med.
  Avreise hver morgen kl. 9.30 med retur ca. kl. 14.30.
  Kvisten, 1. etg. og Skogbrynet i samarbeid lager en aktivitetsplan som er tilpasset hver avdeling, og differensierer hvis flere grupper er med.

  De to første dagene er avsatt til å gjøre seg kjent i nærområdet til skihytta, og personalet får et inntrykk av ferdighetsnivået til det enkelte barnet.

  Onsdag er det “langtur” som blir planlagt utifra barnas forutsetninger, her er det vanlig å differinsiere turen med utgangspunkt i aldersgruppene.

  Torsdag er det skirenn med speaker og startnummer på brystet. Her vil lengden på skirennet variere i forhold til de ulike aldersgruppene. Her har mestringsfokus høyeste prioritet.

  Fredag er vi i nærområdet til skihytta og har felles varmlunsj. Og  avslutter skiuka med premiering av flott innsats gjennom hele uka.
  Vi er tilbake i barnehagen ca.kl.15.00 på fredag.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Kvisten er med i planleggingsprosessen sammen med 1.etg og Skogbrynet, dette for å sikre at premissene for skiuka er i samsvar med forutsetningene til barna på hver avdeling.
  *Sende ut informasjon til foreldre om skiuka, klær og utstyr.
  *Koordinere samarbeid med 1 etg. og Skogbrynet. Lage oppsett med ansvarsfordeling for aktivitetene de ulike dagene, samt ansvarsfordeling på tilbereding av mat.
  *Bestille mat, rekvisita og utstyr.
  *Planlegge og fordele ansvar i forhold til barnegrupper, logistikk, transport og bemanning opp mot barna som er igjen i barnehagen.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Flere barn overrasket ifht skiferdigheter og ståpå vilje, her har vi undervurdert flere barn i forkant.
  *Spennende/skummelt med startnummer og skirenn for barna.
  *Syns det er moro når barn og voksne står i målområdet og heier på de.
  *Mange stolte barn med medalje rundt halsen etter premieutdelingen.
  *stort aktivitetsnivå gjennom alle dagene.
  * Barna viste stor fremgang i løpet av denne skiua, alle mestret det å gå på ski og reise seg opp uten
  hjelp av noen voksne.
  *På langturen gikk de største barna på kvisten 1 km. Kjempebra!!
  *Alle barna var i godt humør å viste glede av å være med på de ulike aktivitetene.

  6. Hva lærte personalet
  *Personalet satt igjen med en god opplevelse av denne uka, Egne opplevelser og tilbakemeldinger fra foreldre og barn gjør det verdt og sette inn en ekstra innsats disse dagene. Personalet er lojal til denne satsningen. Vi føler oss som en viktig bidragsyter til
  gjennomføringen av skiuka, har aldri vært så sterkt involvert som i år, ønsker å bidra like mye neste år.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Siste del av skiuka var det vansklig føreforhold (isete og hardt), men vi greide å skape en positiv opplevelse sammen med barna
  likevel, da uten ski. Fredagen ble avslutningen flyttet til barnehagen grunnet mye nedbør. Fikk likevel en flott avslutning med sosialt
  samvær på tvers av avdelingene og VM på ski ble vist på storskjerm.
  *Positiv erfaringer for studenter som har lederdager. Læring mht. ledelse, struktur, samarbeid, kommunikasjon og planlegging.
  *Viktig at de minste er med på den første turen med buss, for å få mest ut av formiddagen.(skiuka ble flyttet til Marka i år pga. dårlig vær, som gjorde at det tok lengre tid å frakte barna med bussen)
  *god erfaring med at de minste er med på skiuka annenhver dag.
  *Speekerbua var godt egnet som soveplass for de minste barna.
  *Klistermerker som belønningssystem fungerte veldig bra. Et klistermerke som synlig bevis på at barna hadde vært flink å mestret noe, dette ble satt på skien slik at alle kunne se det. Noe som skapte videre motivasjon til å få flere.
  *Viktig med variasjon på aktivitetene gjennom hele uka. La også barna være med på å ta valg på hva vi skal ha av aktiviteter, dette er med på å skape motivasjon blandt barna.
  *Positivt at skiuka gikk over 2 uker. Barna fikk anledning til å hvile seg i løpet av helga, og det ble ikke så inntensivt.
  *Viktig at skiutstyret til barna er i orden og riktig str.

  2016

  Foreldre imponert over hvor flink barna har blitt iløpet av uka, personalet har sett stor fremgang iløpet av uka

  Viktig at vi fortsetter å ha halve gruppa i gangen, for at alle skal få best mulig støtte og stimulering.

  2 dager med alle på ski torsdag og fredag

  Viktig at vi er fleksibel og kan flytte skiuka etter været

  Lettere når barnegruppen ikke trenger å sove dupp

  Ser at flere barn velger å gå på ski etter eget ønske etter lunsj

  Mye omgang under denne skiuka, det var litt lite voksne på fredagen

  Planlagte akt ble gjennomført

  Ble folksomt med skole på skidag samtidig på fredag

  Bedre om 1.etg blir mer med inn i planleggingsstadiet

   

 8. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Tydelig å se en god progresjon iløpet av uka. Ser også å at 2-åringene inspirerer hverandre. Viktig at 2-åringene får være med hele uka. Dele opp 2-åringene slik at halve gruppa er med mandag og tirsdag. og hele gruppa onsdag til fredag.
  Tydeligere ansvarsfordeling på de ulike aktivitetene iløpet av uka. Dette må gjøres i planleggingsprosessen med studentene .