Arbeidsark for: Skrivedans

Prosjektspørsmål:

 

I rammeplan for barnehage står det at barnehagen skal være med å bidra til at barn

” …. videreutvikler sin kroppsbeherskelse grovmotorisk og finmotorikk rytme og motoriske følsomhet.”(RP,3.2.s.35).

“……lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne.”(RP,3.1.s.34)

Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger poesi dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.”(RP,3.1.s.34)

 

Forberedelse

Dag: Tid:januar - mars 2016 Ansvarlig: Voksne
 1. Hvem deltar:
  • Skolestartere og 2 voksne
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Er et opplegg utarbeidet av skrivepedagog, skriftpedagog og grafolog Ragnhild Oussoren-Voos(Nederland).
  • Skrivedans har som mål å kombinere grov- og finmotoriske aktiviteter med musikk i skrive-forberedende bevegelser.
  •  Skrivedans skal øve konsentrasjon og koordinerings ferdighetene.
  • Metoden skal  fremme mestrings-følelse og er en  forberedelse til skolestart.
  • Barna får muligheten til å lære riktige, flytende skrivebevegelser og trene opp den sosial- emosjonelle utviklingen, så barna utvikler et positivt selvbilde, sansetrening, og ha det gøy.
  • Konsentrasjonen blir tydelig forlenget og skriveprosessen blir mer flytende.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Barna samles inne i “Hagestua” og blir informert om temaet, deretter diskusjon rundt det valgte tema.
  • Barna sitter i ring og svarer på spørsmålene som blir stilt.  I tillegg får barna kunnskap om de forskjellige emnene.
  • Vi lytter til musikk og lærer bevegelser til de forskjellige temaer.
  • Deretter får barna skrivetrening ved å tegne bevegelsene til musikken på papir, som til slutt blir til et bilde.
  • Barn får mestring gjennom lyd, bevegelse og bilder. De får også bearbeider fantasi og kreativitet.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Forberedelse, materiell, cd spiller, bord, rom og plass.
 5. Arbeid etter aktiviteten