Arbeidsark for: Uteaktivitet og Friluftsliv

Prosjektspørsmål:

Hvordan vil vi at barna skal lære seg og like uteaktiviteter og friluftsliv i vår barnehage?

 

 

Uteaktivitet og friluftsliv.

Vi ønsker at barna skal få en variert opplevelse, utviklingsarena og en bredere mestringsfølelse. De skal få en positiv holdning til å være ute i alle årstider. Erfaringer viser at barn og voksne får utvikle gode sosiale relasjoner mellom avdelingene og på tvers av aldersgruppene

Forberedelse

Dag: Tid:Hele året Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I rammeplan for barnehagen står det:

  Barn skal ha arealer og utstyr  nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelseglede, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Naturområder og nærmiljø gir også mulighet for opplevelser og utfordringer. (RP1.8.s.16)

  Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barn

  -skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

  -videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet

  -får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

  -utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. (RP3.2.s.35-36)

  • Oppleve glede og bli glad i naturen.
  • Skape grunnlag for god mestringsfølelse og fysisk utvikling.
  • Skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige bevegelser, utfordringer gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter sammen med andre barn og voksne.
  • Få erfaringer og kunnskap om dyr, planter og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.
  • Formidle norsk kultur og frilufts tradisjon.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Vi jobber mye i gruppedeling med uteaktivitet og friluftsliv.
  • Vi er ute  hver dag og årstidene påvirker valg av aktiviteter.
  •  Vi har egen minibuss, dette gir oss stor fleksibilitet til gjennomføring av forskjellig aktivitet.
  • Vi drar på turer og oppsøker forskjellige naturmiljøer,gårdsbesøk og kultursteder.
  • Baser vi ofte bruker; Fjæra, Sætra på Nordbergshaugen, Tromsdalen,Vulusjøen, ulike toppturer, Marka- og Vinne skistadion, Skøytebanen, Mekken, Volhaugen, og Leksdalsvannet.
  • Aktiviteter vi gjennomfører er; Skilek, skøyteaktivitet, aking, is og garnfiske, gåsejakt, bærplukking i hage og skog, grottevandring, fjellklatring/rappellering, sykkelturer, gårdsbesøk, historiske severdigheter som Stiklestad, Stene skanse og Galleri nord.
  • Viser til  eget ark i pedagogisk årsplan ” Friluftsuke” og “Skiuka”
  • Skidager: Vi satser på ski-aktiviteter og aking tvert snøen har kommet. Vi sørger for at de ulike gruppene får dra på skitur disse dagene. Hovedfokus er ski lek og ski glede. Dagene er preget av skihopping, slalåm, utfor, kulekjøring, skiturer, natursti på ski, barneskirenn.
  • Gymmen; Vi samarbeider med Verdal videregående skole  angående  bruk av Verdals hallen. Vi har gym en time fast i partallsukene og andre perioder hvor de ikke bruker hallen selv. Vi jobber da etter “kaos” prinsippet. Vi tilrettelegger med baller, apparater og annet utstyr. Barna organiserer selv hva de vil holde på med.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • Ta utgangspunkt i barns interesser, nysgjerrighet og undring