Arbeidsark for: Verdensbarnedag (1etg)

Prosjektspørsmål:

Hvordan formidler vi til barna  om andre kulturer/ hvordan barn har det i andre land ?

 

Forberedelse

Dag: tirsdag 31. januar 2017 Tid:Begynner med temaet 14 dager før den 17. januar Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barn og voksne i barnehagen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  •  Lære om og få ,- kulturforståelse og respekt/toleranse for barn i andre land via, sang, baking, forming,
   tegning, video og fortellinger.
  • Vi formidler kunnskap og fakta fra temaheftet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Vi inviterer naboer, oldeforeldre og besteforeldre på formiddagen der vi serverer kaffe, kaker, selger lodd, egenproduserte produkter til premier, og holder basar med fine produkter fra det respektive land som er årets tema. I tillegg arrangerer vi mini konsert.
  • Kaffe og kaker settes på bordet.
  • På ettermiddagen lager vi tradisjonsrik mat fra landet som har vært årets tema.
  • Pengene som blir samlet inn fra aksjonen blir sent til Forut. De formidler pengene videre til de som trenger det mest.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Invitasjoner, program, organisering, ansvarsfordeling, innkjøp, selvproduserte produkter.
  • Lage scenen i midterst rommet.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • Skolestarterne ønsker gjester  velkommen, de har også ansvar for loddsalget.
  • Viktig at de daglige behovene hos barna blir best mulig ivaretatt.
 7. Hva lærte personalet:

   

   

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Uteleker må være ryddet før vi går inn på ettermiddagen