Arbeidsark for: Verdens Barnedag

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: 1.oktober Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele barnehagen
 1. Hvem deltar:

  Alle barna på kvisten etter individuelle forutsetninger

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og
  kulturers likheter og ulikheter.
  *Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.
  *Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:
  *Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  *Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  *Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  *Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leiker med

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen
  *Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i det materialet som er oss tilsendt
  *Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  *Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  *1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  *Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  *Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres
  foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Leder – og avdelingsmøter brukes til å planlegge dagen organisatorisk – Baking, forberede loddsalg, tilberede mat, dekking av bord, planlegge vakter, avklare arbeidsoppgaver, fokus på de barna som ikke får besøk på formiddagen.
  *Viktig å ta bilder av forberedelsene slik at alle kan se hva vi har gjort(collager)

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

  *Bra at kvisten er blitt mer involvert og tydelig at flere av barna våre er nysgjerrige på Indrani.
  *Vi har et ikke etnisk norsk barn i avdelingen og tydelig at dette barnet ble engasjert i denne prosessen. Så kanskje et barn og en
  kultur som lignet mer henne og hennes familie.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Gode tilbakemeldinger på at maten ble lagt på fat og servert,tydeligere beskjed til foreldre på forhånd at vi kommer med maten til dem
  *Trenger minimum 20 min i forkant på å legge opp maten.
  *Trenger 4 servitører i tillegg til de som legger på maten. Oppleves veldig positivt at foreldre stiller opp som servitører.
  *Positivt med samarbeid mellom avdelingene.
  *Gjør klar plass til matservering.(bord og benker er på plass før gjestene kommer)
  *Lettet jobben i etterkant, at den siste konserten og maten ble arrangert ute
  *På formiddagen er det et eget bord til de barna som ikke har besteforeldre.
  *Alle lekene er ryddet i skuret før gjestene kommer
  *Foreldre har ansvar for egne barn når de kommer, dvs leker barn leker med må ryddes på plass. Dette kan ikke plasseres alene på seinvaktene