Arbeidsark for: Vinteraktivitet

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi legge til rette for at barna får et tilpasset differnsiert tilbud som gir de positive opplevelser med tradisjonelle utendørsaktiviteter knyttet til vinteren?

 

Hvordan legger vi til rette for at barna også får uttrykt kjennetegn ved årstiden vinter på en estetisk måte?

 

 

 

Vinteraktiviteter vil i denne sammenhengen være aktiviteter som stimulerer både grov- og finmotorikk.

• Legge til rette for mestringsfylte opplevelser med å bevege seg ute når det er snø, is og kaldere enn det barna ellers har vært vant til. For mange vil dette kanskje være deres første møte med årstiden vinter.
• En viktig del av vinteraktiviteten vil også naturligvis være det å gjøre seg erfaringer med å bevege seg ute i mer klær.

 • Leik og motorisk stimulering i elementene is og snø er prioriterte aktiviteter på vår avdeling, vi har et utemiljø som utfordrer alle aldersgrupper og vi bruker næranleggene til aking og skigåing.
 • Vi prøver å differensiere tilbudet vårt, slik at alle barna kan oppleve mestring, og mestringsopplevelsene kan spenne fra det å gå på snø for første gang til det å beherske et skiterreng med ski på beina.

• Barnehagen skal legge til rette for å videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk gjennom denne årstiden. Dette er noe vi kan ta med oss både i uteleken, men også inne gjennom formingsaktiviteter, sanger og eventyr som tar for seg temaet vinter.

Forberedelse

Dag: Januar - Mars Tid:Frilek / gruppedelingstiden Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Hele barnegruppen deltar på hver sin måte ut ifra alder, utvikling og modning. Viktig å se an enkeltbarnet og hvilke aktiviteter som stimulerer på en positiv måte og får frem mestringsfølelsen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • “Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt”.
  • “Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper”
    • (Rp17 kap.9 s.49)
  • “Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk”.
    • (Rp17 kap.9 s.50) 

   

  Barnehagens mål:

  • Bli glad i å være ute.
  • Oppleve mestringsfølelse og utvikling. Oppøve balanse, styrke og koordinasjon.
  • Formidle norsk kultur og tradisjon.
  • Forberedelse til skiuka (februar-mars).
  • Legge til rette for kunstneriske og estetiske uttrykk gjennom årstiden.
 3. Hva skal skje – gjøres:

   

  • Barnehagens uteområde byr på flere utfordringer med å bevege seg til fots ute på vinteren. Vi skal også ta i bruk ski for de største barna på avdelingen (forberedelse til skiuka), men også akematter som vi har tilgjengelig i barnehagen.
  • Vi drar på turer for å oppsøke plasser hvor det er mer stabile forhold med snø. Dette kan være turmål som Leksdal skistadion, vulusjøen og vinne skistadion.

   

  • Legge til rette for formingsaktiviteter som kan gjennomføres både ute og inne med vinter som tema.
  •  Gjennomføre morgensamling med eventyr og sanger som er relatert til årstiden vinter.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Informer på ukeplanen når barna må ha skiutstyr tilgjengelig i barnehagen.
  • Sjekk at ski ikke er for store og at sko er i riktig størrelse.

   

  • Forberede samlingsstund og formingsaktiviteter med vinter som tema.

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Refleksjon og evaluering:

  Det å bevege seg ute med mer klær når det er is, snø, men også kaldt kan være en stor overgang for flere. Vi må ta hensyn til enkeltbarnet for at de skal få en positiv og mestringsfylt opplevelse med det å være ute på denne årstiden. Det er ikke varigheten på utetiden som er det viktige, men mer det å legge til rette for gode erfaringer og en annen type lek. Vi må lytte til barna når det er tid for å avslutte utetiden, det å følge klokka har liten betydning. Barna gir selv tydelige signaler når de har fått nok, se det positive i den tiden de har fått vært ute. Andre behov som melder seg må uansett gå foran, da spesielt når det kommer til mat og søvn.

  De største fra barnegruppen hadde stor glede av å få prøve å bevege seg ute med ski på beina. Dette har også for flere av dem vært den andre vinteren i barnehagen, vi har gjennom det sett stor utvikling og hva mer de kan mestre å få til. Både med det å bevege seg, men også at de kan glede seg mer over en annen type lek som vinteren har å by på. Anbefaler ski og skisko, ski med vanlige sko faller av og passer heller ikke i skisporet. Kan skape unødvendig frustrasjon, og samtidig gjøre at opplevelsen ikke blir helt optimal.

  Det var også for flere en glede å ta i bruk akemattene ute i barnehagen, for enda mer fart og spenning kunne vi ta i bruk bakken utenfor gjerdet nede ved lavvoen vår. Det var også en stor mestring og glede i det å klare å dra akematta si selv oppover bakken, kjenne at man begynner å bli enda mer selvstendig. Noen aketurer til Mekken har det også blitt.

  For noen av barna var det nok i seg selv bare det å bevege seg til fots ute, og det å komme seg opp igjen når man faller. Det krever mye av små barn å kunne reise seg selv opp ute med så mye klær på, men desto større er gleden når de endelig får det til. Mens for andre har det kanskje vært nok i seg selv det å smake på snøen å observere hva de andre barna gjør.
  Flere av barna har ikke vært så glad i det å skulle ha på så mye klær, spesielt ikke votter. Det er heller ikke så enkelt for alle å forstå sammenhengen med at det er da de blir kalde. Det beste er dermed strikkavotter, da barna slipper å bli frustrert over og ikke få til å bruke hendene i lek ute.

  Bussturer er stas for de barna som er store nok til å være med på det, også bare som en formiddagsaktivitet hvor man kan dra tilbake til barnehagen for å spise/sove. De dager hvor været har spilt mer på lag er det fint å kunne ta i bruk soveposene våre. Barna faller godt til ro i disse når vi har hvilestund ute på tur.

  Vi har prøvd å prioritere uteaktivitet på formiddagen, spesielt da vi hadde ekstra fokus på forming før jul. Men vi har fått til noe formingsaktiviteter som barna setter stor pris på, fine aktiviteter som alternativ når det ikke nødvendigvis er så mye å aktivisere seg med ute når det ikke har vært snø og bakken er fryst. Blant annet det å lage felleskunst ute på gjerdet, følelsen av å skape noe sammen og samtidig være stolte av eget bidrag.

  Siden vi har hatt en vinter med lite snø og is så har vi dette året valgt å jobbe med tema farger, også opp imot årstiden. Dette da vi har sett at farger er noe barna har vært spesielt opptatt av.
  Vi har tatt i bruk primærfargene til å lage kunst både ute og inne. Det å lage isskulpturer å blande seg frem til ulike farger har vært magisk og spennende. Vi har også blitt kjent med eventyret om hvordan snøen fikk sin farge, da i møte med flere ting som har ulike farger. Barna følger nøye med i samling, de er også engasjert i det å sette ord på hvilken farge. De har gjort seg kjent med fargenavn, selv om det fortsatt kan være utfordrende å sette denne fargen opp imot noe konkret enda. Men noen har også startet å få ganske god kontroll på akkurat det, og tar det med seg inn i leken og ellers i hverdagen.

  Ellers har vi også laget fuglemat sammen med barna: Vi må gjerne tenke over det å ta barna enda mer inn i prosessen med også å få tydeliggjort hva det kan brukes til. Det å bli mer kjent med småfuglene om vinteren kan nok vekke en enda større interesse hos spesielt de største barna på avdelingen.

  Vi som voksne på avdelingen må bli enda flinkere til å kjøre i gang morgensamling, et fint samlingspunkt for barna før gruppedeling. Dette har vi spesielt erfart fra adventssamlingene da det har vært en tydeligere struktur over det. Barna kan da få enda mer kjennskap til tema som vi velger å ha fokus på, både med tanke på årstid og hva vi ellers ser barna er opptatt av.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Gjøre foreldrene oppmerksom på at vi prøver å legge til rette for utetid hver dag, men at denne utetiden ikke nødvendigvis blir så lang for alle å begrunne hvorfor når vi ser enkeltbarnets behov. Viktig med god dialog i hverdagen.
  Viktigheten med bevegelige klær, ikke for store + gode sko. Prøve ut hjemme også for å gjøre seg noen erfaringer. Vi i barnehagen kan tenke på at vi heller har på barna mer klær innom og litt tynnere klær utenpå til de vi vet ikke skal være ute så lenge. Dette kan gjøre opplevelsen den tida de er ute enda bedre.
  Vi er god på å ta bilder av enkeltbarn til barnas arkiv i vigilo. Gruppene må bli enda bedre på å ta bilder som kan brukes til rapport og annen dokumentasjon i tillegg.
  Henge opp fellesbilder til dokumentasjon på avdelingen (her går det fint at ansikt vises).

  Ha fokus på et eventyr hver vinter som vi repeterer i samlingsstund slik at barna gjør seg godt kjent med det. Et eventyr som har med vinter å gjøre (F.eks «Hvordan snøen fikk sin farge», «Skinnvotten»). I tillegg til sanger som gjerne har bevegelser. («Se nå snør det», «Det snør, det snør», «du og jeg og dompapen», «bjørnen sover»).