Arbeidsark for: Dina i barnehagen år 1

Prosjektspørsmål:

Hvordan fremme barns vennskapsferdigheter og følelsesspråk?

 

Dinoprogrammet er tilpasset barn fra 3 år og opp til 3. klasse for å lære små barn om vennskapsferdigheter, følelsesspråk, konfliktsløsning, kontrollere sinne, utvikle sosiale ferdigheter og evne til å løse konfikter. Programmet er utviklet av Dr. Carolyn Webster-Stratton. Hun har utviklet DVD-vignetter, store hånddukker, spesielle aktiviteter, spill og bøker til det pedagogiske arbeidet med barna.

Forberedelse

Dag: Hver torsdag Tid:kl 9.30- 10.15 fra høsten 2017 til våren 2018. Ansvarlig: Anne Gunn og Christina i 1 etg.
 1. Hvem deltar:
  • 4 års gruppa med 13 barn.
  • voksne: Anne Gunn og Christina.
  • dukkene Willy, Mari, Dina, Lille skilpadde.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Fremme barn vennskapsferdigheter og følelsesspråk

   

  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.12 og 13

  1.4 Barn og barndom

  Rammeplanen tar utgangspunktet i helhetlig syn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i.  Barn  er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. 

  Gjennom læringsprosesser blir barn kjent med og forstår i stadig økende grad den fysiske og sosiale verden, samtidig som de gjenskaper og nyskaper kulturene de er en del av. Barn påvirker sine omgivelser gjennom aktiviteter og væremåte. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv.

   

 3. Hva skal skje – gjøres:

  SAMLING 1
  Torsdag 07.09.17. Kapittel 1. Apatosaur, Willy og Dina lærer oss reglene på Dinosaurskolen, BOK 2

  Leksjon 1: Introduksjon (s. 15-17)

   

  SAMLING 2
  Torsdag 14.09.17. Kapittel 1. Apatosaur, Willy og Dina lærer oss reglene på Dinosaurskolen, BOK 2

  Leksjon 2A: Regler for gruppen (s. 19-22 )

   

  SAMLING 3
  Torsdag 28.09.17. Kapittel 1. Apatosaur, Willy og Dina lærer oss reglene på Dinosaurskolen, BOK 2

  Leksjon 2B: regler for gruppen (23-24)

   

  SAMLING 4
  Torsdag 05.10.17 kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  Leksjon 3 : Å akseptere konsekvenser av å bryte reglene (s. 25 0g 27)

   

  SAMLING 5
  Torsdag 12.10.17 kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  Leksjon 4: Lytteferdigheter (s.39-42)

   

  SAMLING 6
  Torsdag 19.10.17 kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  Leksjon 5: Lytte og venteferdigheter (43-45)

   

  SAMLING 7
  Torsdag 26.10.17 kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  Leksjon 6:  ” Gi meg fem”, lytte og venteferdigheter (47-49)

   

  SAMLING 8
  Torsdag 02.11.17  kapittel 2, Iguanodon, Dina dinosaur lærer oss å gjøre vårt beste på barnehage BOK 2

  Leksjon 9: Å følge beskjeder (51-53)

   

  SAMLING 9
  Torsdag 09.11.17 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 10 A: Avslappningshemmeligheter- anspent/avslappet (s.13-16)

   

  SAMLING 10
  Torsdag 16.11.17 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 10 B: Avslappningshemmeligheter- glad/sint (s.17 og 18)

   

  SAMLING 11
  Torsdag 23.11.17 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 11 A: Se følelser gjennom øynene våre -Ivrige/glade tanker (s.19-21).

   

  SAMLING 12
  Torsdag 30.11.17 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 11 B: Å oppdage følelser ved å bruke øynene- trist/trygg og tatt vare på (s23-26).

   

  SAMLING 13
  Torsdag 14.12.17 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 11 C: Å oppdage følelser ved å bruke øynene våre – trist, trygg og tatt vare på (s 27-29).

   

  SAMLING 14
  Torsdag 16.01.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 12 A: Oppgitt (s. 31-34).

   

  SAMLING 15
  Torsdag 25.01.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 12 B: Stolt (s. 35-38).

   

  SAMLING 16
  Torsdag 01.02.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 12 C : Fortsette å prøve (s. 39-40)

   

  SAMLING 17
  Torsdag 08.02.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 13: Høre følelser gjennom ord- redd (s. 41-44)

   

  SAMLING 18
  Torsdag 15.02.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 14: Avslappingstermometer, rolig (s.45-46)

   

  SAMLING 19
  Torsdag 01.03.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 15: Sårede følelser (s.47-50)

   

  SAMLING 20
  Torsdag 08.03.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 16: Føle seg ensom og spesiell (s.51-54)

   

  SAMLING 21
  Torsdag 15.03.18 kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 17: Føle seg glad og ivrig (s. 55-57)

   

  SAMLING 22
  Torsdag 22.03.18 
  kapittel 3, Triceratops. Willy lærer oss å oppdage å forstå følelser BOK 3

  Leksjon 18: Å gi komplimenter (s. 59-63)

   

  SAMLING 23
  Torsdag 05.04.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 19: Problemløsning, steg 1 (s. 11-13)

   

  SAMLING 24
  Torsdag 12.04.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 20 A: Problemløsning, steg 2 og 3 (s. 15-16)

   

  SAMLING 25
  Torsdag 19.04.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 20 B: Problemløsning, steg 2 og 3 “å dele” (s. 17-19)

  SAMLING 26
  Torsdag 26.04.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 21: Å finne løsninger (å spørre) (s. 21-22)

   

  SAMLING 27
  Torsdag 03.05.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 22: Flere løsninger og detektivklubb (vente og ta hver sin tur) (s. 23-25)

   

  SAMLING 28
  Torsdag 09.05.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 23: Å be om unnskyldning (s. 27-29)

  SAMLING 29
  Torsdag 24.05.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 24: Flere løsninger (hente en voksen, overse) (s. 31-34)

   

  SAMLING 30
  Torsdag 31.05.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 25: Konsekvenser (glad/trist/trygg)(valgfri leksjon) (s. 35-37)

   

  SAMLING 31
  Torsdag 07.06.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 26: Flere løsninger (s. 39-41)

  SAMLING 32
  Torsdag 14.06.18 kapittel 4, Stegosaur. Dektektiv Willy lærer oss stegene i problemløsning, BOK 4

  Leksjon 27, 28 og 29: Repetisjon (s. 45) og Formålet med leksjonene er å repetere regler, følelser og steg for problemløsning (s. 47,49 og 50 i bok 4).

   

    

   

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Informasjon til foreldre til barna som skal delta:

  • Et eget skriv, og foreldremøte til de barna som skal delta i august. Viktig dele ut samtykke skjema angående filming.

  Rammebetingelser rundt samlingene:

  • Faste voksne som fører dukkene. Anne Gunn er Willy og lille skilpadde, Christina er Dina dinosaur og Mari. Er noen av dukkeførerne syk er også dukka syk. Willy er den dukka som deltar mest, derfor kan ikke Anne Gunn ha ansvar for andre dukker.
  • Samlingen foregår i hagestua presis kl 9.30. Barna som ikke har møtt til da/kommer for sent får ikke delta denne dagen. Dette for å unngå uro i gruppen som allerede er i gang.
  • Alle har faste plasser i ringen. Med en voksen som støtter i bakgrunnen av ringen og en som leder samlingen og en som styrer en av dukkene.
  • Varighet max 20 minutter, med 10-15 minutter med oppgaver i etterkant av samlingene.
  • Faste sanger i begynnelsen og slutten av samlingen. Ved bruk av videovignett sier vi ” Klar ferdig snurr film!”. Dette er for å skape forutsigbarhet og trygghet  i gruppa.
  • Planleggingstid 1 time hver uke, etterarbeid viktig.
  • Nøkler til suksess: Å planlegge – Å prestere – Å øve – Å fremme
  • Sette opp kamera slik at vi voksne kan få veiledning.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:
  • Samlingenes varighet kan variere ut i fra barnas motivasjon og dagsform
  • Dina (Dino skolens rektor) og gruppeleder lager reglene som vi skal ha på Dino skolen sammen med barna.
  • Barnas innspill/undring skal anerkjennes fra de voksne som deltar. Det skal være et samspill som skal føre til sosial læring.
  • Hvert barn er unikt og det er viktig at vi som voksne møter barnet der det er i sin utviklings- og modningsnivå. Det blir utgangspunktet i planleggingsfasen til hver samling.
 7. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder: