Arbeidsark for: Høstfest

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode erfaringer og opplevelser for barnegruppen, som omhandler temaet fra jord til bord(innhøsting av naturens overskudd)?

 

 

Dette er et langvarig prosjekt som går fra vår til høst, men markeres sammen med barnehagens bursdag 19.0ktober.

Barna får være med på garnfisking, bær og fruktplukking, såing og innhøsting fra grønnsaksåkeren.

Det er en viktig kulturformidling som skjer her, med å ta vare på og videreføre gamle tradisjoner knyttet til landsdelen vi er en del av.

Vi ønsker det skal være en rød tråd mellom det å så i jorda, plukke fra naturen, og høste fisk og vilt, til det å ta vare på det vi høster, bearbeide det og spise det ferdige resultatet.

På barnehagens bursdag vil vi invitere gjester til barnehagen, som får oppleve mat vi har laget og vi holder en minikonsert med sanger vi har øvd inn for denne dagen.

Forberedelse

Dag: mai - oktober, med markering 19 oktober. Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Alle store og små i Maritvold barnehage, og inviterte gjester.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan ta vare på naturen(RP17 s 52).
  *Få kunnskap om dyr og dyreliv(RP17 s 53).
  *Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt (RP17 s 52).

  Barnehagens mål:
  Få kjennskap til naturen i rundt oss, og hvilke ressurser vi kan høste av naturen, hvordan vi foredler den (foredling er den aktiviteten kvisten barna deltar i minst grad,sylting, sløying og partering) og deler med andre.
  Formidler tradisjoner i forhold til å utnytte naturens overskudd. Høstfesten er barnehagens bursdag.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Innhøsting av bær, frukter og grønnsaker.
  • Bearbeide det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking.
  • Fiske – bearbeiding av fangsten.
  • Resultatet blir servert på høstfesten.
  • Forming med naturmaterialer
  • Utlodding av egenproduserte produkter.
  • 19. oktober inviteres besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna 10.45.
  • På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15, med minikonsert kl. 15.15.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Koordinere organisering i leder – og avdelingsmøter
  • Fordele ansvarsoppgaver • Sende ut invitasjoner
  • Samkjøre vaktlister, og 2 seinvakter fra begge avdelinger
  • Lage en god formiddag for barn som ikke har besteforeldre på besøk på formiddagen.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

  2017:

  *sjokoladekaka og lappene må stå på bordet på formiddagen.

  *Loddtrekninga hørtes ikke oppe på kvisten og på kjøkkenet i 1etg.

  *gode tilbakemeldinger fra foreldre og besteforeldre på fredag

  *Viktig at alle er fokusert på høstfesten i dagene før. jevnt fordelt på begge avdelingene, følelse av at alle deltok og tok ansvar

  *Følger vi retningslinjene vi har laget oss i årsplan. Skal vi la barna nyte det de har høstet mens det er i minnet, er det andre måter å gå inn i høstfeste på, andre fokus?

  *Husk å sette ut suppa på ettermiddagen

  *Begge avd har et ansvar til å etterspørre hjelp om det er behov

  *Veldig godt at studentene er her

  *Lekeressursguttene gjorde en kjempeinnsats på ettermiddagen

  *Flott at foreldre fra samarbeidsutvalget hjalp til med servering

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Ansvarsfordeling i forkant med bakeliste etc fungerte, gjerne ha en fast liste slik at vi selv kan sette opp en tidsplan og unngå mye beskjeder frem og tilbake.
  *Bemanning var god, også på ettermiddagen
  *Tydeligere skille mellom mat og konsert
  *Radig å ha kasseroller på hvert enkelt bord, kan man ha noe engangsmaterialer til kakebordet?— spare tid i etterkant og redusere oppvask.
  *Fått mye skryt av besteforeldre om at dette er en trivelig dag.
  *På hvilken måte kan vi bedre involvere foreldrerådet