Arbeidsark for: Høstfest

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode erfaringer og opplevelser for barnegruppen, som omhandler temaet fra jord til bord(innhøsting av naturens overskudd)?

Vi skal legge tilrette for samspill og tilhørighet, samhandling og god relasjon.

 

 

Dette er et langvarig prosjekt som går fra vår til høst, men markeres sammen med barnehagens bursdag 19.0ktober.

Barna får være med på garnfisking, bær og fruktplukking, såing og innhøsting fra grønnsaksåkeren.

Det er en viktig kulturformidling som skjer her, med å ta vare på og videreføre gamle tradisjoner knyttet til landsdelen vi er en del av.

Vi ønsker det skal være en rød tråd mellom det å så i jorda, plukke fra naturen, og høste fisk og vilt, til det å ta vare på det vi høster, bearbeide det og spise det ferdige resultatet.

På barnehagens bursdag vil vi invitere gjester til barnehagen, som får oppleve mat vi har laget og vi holder en minikonsert med sanger vi har øvd inn for denne dagen.

Forberedelse

Dag: mai - oktober, med markering 19. oktober. Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Alle store og små i Maritvold barnehage, og inviterte gjester.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan ta vare på naturen(RP17 s 52).
  *Få kunnskap om dyr og dyreliv(RP17 s 53).
  *Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt (RP17 s 52).

  *

  *

  Barnehagens mål:
  Få kjennskap til naturen i rundt oss, og hvilke ressurser vi kan høste av naturen, hvordan vi foredler den (foredling er den aktiviteten kvisten barna deltar i minst grad,sylting, sløying og partering) og deler med andre.
  Formidler tradisjoner i forhold til å utnytte naturens overskudd. Høstfesten er barnehagens bursdag.

  Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt (RP17 s 8)

   

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Innhøsting av bær, frukter og grønnsaker.
  • Bearbeide det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking.
  • Fiske – bearbeiding av fangsten.
  • Resultatet blir servert på høstfesten.
  • Forming med naturmaterialer
  • Utlodding av egenproduserte produkter.
  • 22. oktober inviteres besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna kl10.30. Vi har også loddsalg med egenproduserte premier. Vi bruker hele huset og besteforeldrene får se hvor barnebarnet deres er i hverdagen.
  • På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15.30, med minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Koordinere organisering i leder – og avdelingsmøter
  • Fordele ansvarsoppgaver • Sende ut invitasjoner
  • Samkjøre vaktlister, og 2 seinvakter fra begge avdelinger
  • Lage en god formiddag for barn som ikke har besteforeldre på besøk på formiddagen.

  • Finne 2 låter som 2-åringene kan bidra med til konserten
  • Lage produkter til loddsalget
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  2020:

  Forberedelser

  • Vi jobbet mye med bondegården som tema i stede for fra jord til bord. Vi visste jo at det ble litt annerledes på grunn av korona, men vi var med på fisking på bunes og hadde flere dager med høst tema. Har også fått høstet mye bær og frukt som vi har brukt i bakst til fruktmåltid på barnehagen. Da har barna fått være med på prosessen og smakt på et ferdig produkt ganske raskt. Med det så tenker vi at det har vært enklere for de minste å forstå sammenhengen med høsting.
  • 2 – årsgruppa fikk plukke litt i grønnsaksåkeren da di var på et lite gårdsbesøk.
  • Ellers var hele barnegruppa med på Haugslia gård for å handle inn til grønnsakssuppa som vi skulle lage på høstfesten.
  • Istedenfor å lage produkter til loddsalg på høstfesten har vi hatt fokus på prosessen og “her og nå”. I formingsaktiviteter har det ikke nødvendigvis vært et ferdig produkt som har stått i fokus, men heller hva de har gitt uttrykk for i selve aktiviteten. Dette er også noe vi ellers ser er viktig å tenke på når man jobber med de minste barna. Det å tenke over at aktivitetene man legger opp til ikke blir alt for voksenstyrt. Vi har i denne tiden erfart enda mer hvor viktig det er å la barnas kreativitet og opplevelse komme til uttrykk.

   

  Planlegging

  • Koselig dag og en veldig bra samlingsstund. Artig å filme samlinga for å se uttrykkene til barna i etterkant. Dette må vi gjøre mer av, lærerikt. Har fått tilbakemelding fra noen foreldre som også syntes det var kjempe artig å se. Ungene var mer ukjent med at alle var inne på formiddagen. Så det ble litt trangt, men samtidig er det en fin mulighet å øve på dette også med at det er voksne tilstede på gulvet sammen med de hele veien og støtter de som trenger det.
  • Boller på ettermiddagen var det ikke så mye iver over på kvisten, vi kunne ha droppet kaffen.

   

  Ansvarsfordeling

  • Positivt med en tydelig oversikt på ansvarsfordelinga selv om det ikke var like mye som skulle organiseres. Dette gjør at barnehagedagen flyter godt med voksne som har oversikt, det blir også mer forutsigbart for barnegruppa selv om det er en annerledes dag.
  • Positivt å kutte opp grønnsakene til suppa på fredags formiddag.
  • Veldig greit å gjøre i stand mest mulig mandags morgen før selve høstfesten.
  • I sovetida var det greit å få gjort i stand til hentekaffen før tidligvakt drar hjem. Det gjør at de voksne fortsatt kan ha fokus på barna når de er ferdig uthvilt.
  • Det å være i forkant med det meste kommer alle til gode.

   

  Hvordan tror dere barna opplevde denne dagen, hva kom til uttrykk?

  • I samlinga var det positivt å ha med effekter og sanger som vi har hatt fokus på gjennom høsten. Det kom til uttrykk at det var noe barna hadde et godt forhold til. Flere som engasjerte seg på sin måte. Selv om det ikke er så mange som synger, så kan man se at de er med ut ifra individuelle forutsetninger. Noen med litt sang og bevegelse, mens andre bare følger samlingen med et nysgjerrig og spent blikk.
  • Noen kunne bli litt frustrert over å ha så mange barn rundt seg inne på formiddagen, uvant. Men samtidig greit å øve seg på det også noen ganger.
  • Mange på 2 – årsgruppa var spesielt opptatt av å vise seg frem da de hadde pyntet seg for dagen. Spesielt jentene, det virket ikke som at guttene brydde seg så mye om det.
  • Det ble fest med både kake og ballonger + bursdagssang til barnehagen med flagg. Litt av det barna gjerne forbinder med bursdag fra før av. 🙂
 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

   

  2020:

  Er det noen av erfaringene vi har gjort oss med å arrangere høstfesten på denne måten som vi kan ta med oss videre?

  • Positivt med egen høstsamling oppe på Kvisten. Artig å ha med Kim’s lek inn i samling, med få konkreter (Maks 4). Baserte også samlingen på tema bondegården som vi har hatt fokus på gjennom denne høsten.
  • Vi laget litt mye suppe til at vi ikke skulle ha besøk utenfra dette annerledesåret, ble også litt lite pølse til alt grønnsaksinnholdet i suppa. Blir spesielt merkbart når de minste gjerne plukker ut det de liker aller best. 😊 Vi spiste suppe i to dager + at en ansatt fikk med seg hjem. Fortsatt ble det noe svinn.