Arbeidsark for: Høstfest

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode erfaringer og opplevelser for barnegruppen, som omhandler temaet fra jord til bord(innhøsting av naturens overskudd)?

Vi skal legge tilrette for samspill og tilhørighet, samhandling og god relasjon.

 

 

Dette er et langvarig prosjekt som går fra vår til høst, men markeres sammen med barnehagens bursdag 19.0ktober.

Barna får være med på garnfisking, bær og fruktplukking, såing og innhøsting fra grønnsaksåkeren.

Det er en viktig kulturformidling som skjer her, med å ta vare på og videreføre gamle tradisjoner knyttet til landsdelen vi er en del av.

Vi ønsker det skal være en rød tråd mellom det å så i jorda, plukke fra naturen, og høste fisk og vilt, til det å ta vare på det vi høster, bearbeide det og spise det ferdige resultatet.

På barnehagens bursdag vil vi invitere gjester til barnehagen, som får oppleve mat vi har laget og vi holder en minikonsert med sanger vi har øvd inn for denne dagen.

Forberedelse

Dag: mai - oktober, med markering 22. oktober. Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele personalgruppa
 1. Hvem deltar:

  Alle store og små i Maritvold barnehage, og inviterte gjester.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan ta vare på naturen(RP17 s 52).
  *Få kunnskap om dyr og dyreliv(RP17 s 53).
  *Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt (RP17 s 52).

  *

  *

  Barnehagens mål:
  Få kjennskap til naturen i rundt oss, og hvilke ressurser vi kan høste av naturen, hvordan vi foredler den (foredling er den aktiviteten kvisten barna deltar i minst grad,sylting, sløying og partering) og deler med andre.
  Formidler tradisjoner i forhold til å utnytte naturens overskudd. Høstfesten er barnehagens bursdag.

  Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt (RP17 s 8)

   

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Innhøsting av bær, frukter og grønnsaker.
  • Bearbeide det vi har høstet – sylting, safting, baking, koking.
  • Fiske – bearbeiding av fangsten.
  • Resultatet blir servert på høstfesten.
  • Forming med naturmaterialer
  • Utlodding av egenproduserte produkter.
  • 22. oktober inviteres besteforeldre og naboer på formiddagen kl. 10.30. Da blir det servert kaffe og kaker med underholdning med minikonsert fremført av barna kl10.30. Vi har også loddsalg med egenproduserte premier. Vi bruker hele huset og besteforeldrene får se hvor barnebarnet deres er i hverdagen.
  • På ettermiddagen blir foreldre og søsken invitert på grønnsakssuppe fra kl. 15.30, med minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  • Koordinere organisering i leder – og avdelingsmøter
  • Fordele ansvarsoppgaver • Sende ut invitasjoner
  • Samkjøre vaktlister, og 2 seinvakter fra begge avdelinger
  • Lage en god formiddag for barn som ikke har besteforeldre på besøk på formiddagen.

  • Finne 2 låter som 2-åringene kan bidra med til konserten
  • Lage produkter til loddsalget
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  2018:

  • Et veldig trivelig arrangement hvor barna opplever samhold og spenning ved å få besøk av både besteforeldre og foreldre foresatte.
  • Barna har også stort utbytte av å jobbe med temaet i forkant og det skaper mange gode stunder på avdelingen., musikk og samspill.
  • Mye mestringsfølelse og utvikling på både formingsaktivitet
  • Artig tema og mye vi kan lære av det.
  • Vi må ta ekstra hånd om de barna som ikke får besøk. Dette slik at de også får ta sin del i det som foregår under høstfesten.
  • Veldig greit at de minste barna kan skjermes oppe på Kvisten. Da det kan bli veldig mye for de på en sånn dag nede i 1.etg.

   

  2019

  • En fin dag med masse positive tilbakemeldinger fra både besteforeldre og foreldre.
  • Artig med 2 årsgruppa og sangene de deltok på.
  • Spennende å delta med temaet også i år. Kjempe fint med en uke på Bunes.  Dette var spennende både for store og små. Lurt og sette av flere dager.
  • Artig med besøk til Heidi på gården med plukking av potet og gulrot. og ikke minst å treffe dyra.
  • Har hatt tema Dyr i forkant og dette sklei godt sammen.
  • Har inntrykk av at 1 årsgruppa syntes det var spennende og bli med ned å høre på konsert. Trivelig for besteforeldre  å ha dem med seg. Mange smil og mye omsorg.
  • Ser dette er en kjempe fin mulighet for å få besteforeldrene inn i barnehagen.  Det knytte bånd og skape fine relasjoner mellom barna og besteforeldrene men også med oss som personalet.
 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2018:

  • 3 sjokoladekaker, 5 bløtkaker. 2 porsjoner med lapperøre var passelig mengde til kaffen.
  • Litt for travelt å steke lapper på onsdag når vi mangler en voksen.
  • Prioriter heller å være alle voksne dagen før, enn på selve dagen.
  • Det var mer enn nok premier.
  • Vi må dekke på kjøkkenet i tillegg til formingsrommet.
  • Veldig greit at Kristin var nede og hjalp til der.
  • Loddsalg – Vi fordeler premiene og har hver vår loddtrekning. Eventuelt en annen type loddtrekning hvor man får premiene med en gang.
  • Fungerte godt med bevegelsessangene vi hadde valgt ut til konserten.
  • Barna burde stå under konserten. Kvisten kan sitte på krakker. De voksne prøver å komme seg litt mer ut til siden dersom det lar seg gjøre.
  • Middagen- lurt med pappskåler og engangsbestikk. Greit med saft og vann til middag. Opprydning gikk unna på en effektiv måte.
  • Viktig å dobbeltsjekke tider og dato på invitasjonen før den sendes ut.
  • Veldig fine sanger og innholdsrik konsert. Artig med instrumenter!
  • Kjøre konsert kl.15.30 til neste år. Forslag om å ha foreldrene med på laget etter konserten. Kan da åpne opp for at foreldrene kan sitte lengre med middagen.
  • Greit med en som har ansvaret for fotografering til dokumentasjon.
  • Fortsette med 2 seinvakter. Se på eventuelt andre muligheter i vaktlista. Vaktene går lengre ved behov, dette avklares med hver enkelt i personalgruppa.

   

  2019

  I år hadde kvisten eget loddsalg og dette fungerte veldig bra. Ble mye triveligere en å stå og rope i døra. Vi kan ha fruktkurv til siste premien. Besteforeldrene og barna virket veldig fornøyd med å ha det oppe på kvisten. Blir litt bedre plass og besteforeldrene snakket om at det var artig å se barna dere og hvor de var hver dag.

  Premier:

  3 stk eplemos, 3 stk hjemmebaket havrekjeks, 3 stk plomme saft, 1 pose potet, 1 pose gulrøtter, 2 stk fisk fra Leksdalsvattnet, 1 stk høstlykt. Veldig passe med menge. Stor stas med fisk.

  -Tidspunkt: Fungerte veldig greit. Snakke gjennom med foreldrene i forkant (1 – årsgruppa og 2 – årsgruppas rolle i årshjulet). Viktig å snakke med nye foreldre på møtet på høsten. og informere hvordan vi ser på 1 åringen en sånn dag. Trygghet og rutiner er viktig ivareta.

  -Mat: Se på fordelingen av kaker mellom Kvisten og 1.etg. Kommunikasjon med hverandre om hva som trengs. 1 porsjon lapper, 1 langpanne, 2 bløtkaker. Sette frem noe annet enn kaker først?

  -Loddsalg: Fungerte veldig greit å ta det oppe. Ble en mer helhet og at alle følte at de var med hele veien. Fortelle mer om bakgrunn for høstfest og forberedelser til den store dagen. Og avslutte med fruktkurv.

  – Gjennomføring: Arbeidsfordeling, veldig grei fordeling på planleggingen i forkant. Avklarte forventninger oss imellom.

  – Soving: Legge barna som sover på formiddagen litt tidligere så de får en liten dupp før vi begynner. Trivelig til bestefoeldre og kunne ta dem opp så de kan delta.

  Til neste år: Rullering av bilder på storskjerm fra høstfestforberedelser og loddtrekning.

  Foreldre:

  -Tidspunkt: KONSERT KL.15.30 og MATSERVERING ETTERPÅ. Dette fungerer best så alle får sitte ned og spise.

  -Mat: Nok mat.

  – Soving: Fungerte bra.

  – Forberedelser og opprydding: Fungerte godt med hjelp fra foreldregruppen både i servering og opprydning. Dette var en veldig god ide 🙂  2 seinvakter er fortsatt greit å ha selv om foreldrene bidrar.

  Når foreldrene kommer på ettermiddagen er det viktig å presisere at da er barna hentet og det er foreldrene sitt eget ansvar. Dette informeres om i ukeplanen til neste år!

  BILDETAKING: Senke forventninger til bildetaking på selve dagen. Heller ha enda mer fokus på å ta bilder gruppevis i forkant. Bildene som tas sendes til en hovedansvarlig som bruker disse som dokumentasjon på facebook og rapport i vigilo.

  Barna: Vi har fokus på å ivareta enkeltbarnets behov selv på slik en annerledes dag. Veldig greit å ha en trygg base for de minste på Kvisten. Bra at 2 – årsgruppa har vært med og øvd mye til konserten, fått med korte og konkrete bevegelsessanger som de får ta sin del i. Selv om kanskje ikke alle vil være med på selve dagen, så har alle fortsatt vært med på det.

  Bevisst på at 1.etg og Kvisten fortsetter å være felles om enkelte arrangement.