Arbeidsark for: Lucia

Prosjektspørsmål:

 

Det er en trivelig stemning i barnehagen denne dagen. Det lukter bakst av lusse katter og kakao.Tenning av juletrelys.. Dette blir en fin opplevelse for alle i barnehagen

Forberedelse

Dag: 13 desember hvert år Tid:Desember Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet .

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  – Faktaopplysninger om Lucia fra Sicilia året 303, markering av tradisjon
  – Lære Lucia sangen.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • På formiddagen dagen før Luciafeiringen baker barna lussekatter i bhgèn.
  • Luciasamling kl.9 der forteller personalet om lucias opprinnelse og øver på Luciasangen.
  • Barnehagen har lys og kjoler.
  • Vi synger inn Lucia på AMFI senteret kl.12.00. Lunsj spises kl.10.30 før vi dra. 3 års gruppen blir kjørt til AMFI senteret og resten spaserer dit. Flott å stå ved nissen og synge jule sanger. Vedtatt at vi går 3 i rekke for å komprimere gruppa under Luciatoget.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Baking av lussekatter (barn og voksne, lære Lucia sangen, togmarsj, invitasjoner i god tid, ansvarsfordeling, sjekk at alle lys virker inne og ute.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  De eldste barna syntes det var artig å få utdelt hovedroller ved luciatoget. Spesielt jentene var
  ivrige å gå med lucia-kronen på hodet.

  Tilbakemeldinger fra personalet:                                                                                                                     Lucia
  2017 på AMFI senteret ble vellykket. Lett å gjennomføre feiringa når vi er inne og ungene
  ikke frys. Trivelig å glede de eldre.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Husk å sjekke lys og at luciakjoler er rene . Dette sjekkes dagen før.
  Viktig med nok folk.