Arbeidsark for: Feiring av Santa Lucia

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi gi barna en forståelse av myten bak denne feiringen, som innbærer sang,utkledning og baking?

 

Dette er en merkedag som kommer av en myte som er vanskelig å forstå for vår barnegruppe.

Vi velger å legge vekt på de praktiske aktivitetene som denne dagen legger grunnlaget for; som sangen, utkledningen og baking av lussekatter.

.

Forberedelse

Dag: 13. desember Tid:Formiddagen Ansvarlig: 1. etg. og Kvisten
 1. Hvem deltar:

  *Alle i personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og
  mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap(RP 11 del 2.4)
  *Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner(RP11 del 2.6).

  Barnehagens mål:
  *Santa Lucia markering er en tradisjonell markering blant mange barnehager, det norske samfunnet, og det har en lang
  tradisjon i vår barnehage.
  *Vi går i lucia-tog på Amfisentret kl 12.00

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *2-åringene går  sammen med 1.etg til Amfi sentret kl 12. De som har lyst får kappe, glitter eller hatt på hodet og lys i hånda og blir en del av lucia-toget. De minste blir igjen i barnehagen og feirer Lucia der.
  *Vi går i tog sammen med 1.etg og synger Luciasangen, og deler ut lussekatter.
  *De barna som er igjen i barnehagen spiser lussekatter og drikker kakao til lunsjmåltidet.

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

   

  *Legge inn bestilling på ingredienser til lussekatter og kakao.
  *Bake lussekatter på formiddagen(ta utgangspunkt i bolledeigen med litt gurkemeie)
  *Tidligvakt har ansvar for å koke kakao på morgenen.
  *Sjekke status på kapper, hatter og lys en uke før Luciafeiringen.
  *Batteri på kamera.
  *Lag collage av barna i lucia-toget og ved julegrana

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Erfaringer fra tidligere år med annen feiring:

  *Det må være noen som kan stå ute å ta imot de minste barna når de er ferdig påkledt.
  *Vi må være ferdig med lunsj og bleieskift kl 11.15
  *Invitasjonen må være ute i god tid(1 uke før)
  *Vi må sjekke utstyret drakter, hatter og lys.
  *Kvisten vil også ha skjorter

 7. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  *Er skjortene til  2 åringene små?