Arbeidsark for: Musikk og Teater

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan kan vi intregrere musikk og drama i barnehagen vår?

Forberedelse

Dag: Tid:2011 - 2012 Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Barn og voksne i barnehagen. I år ble det grunnlovsjubileet Maritvold anno 1814

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Musikk:
  • Oppleve gleden av og lytte til, danse til og nyte musikk.
  • Oppleve mestringsfølelse, øve ferdigheter ved og – lytte, – synge, – lære tekster utenat, – holde rytme, – gleden i samspillet og samværet med andre.
  • Oppøve språk og språkbevissthet.
  • Oppøve motorikk og kroppslig bevissthet.

  Teater:
  • Oppleve gleden og fellesskapet i og formidle fra scene.
  • Gleden i å våge å stå frem og eksponere seg selv.
  • Erfaring med og delta i en prosess fra blanke ark til en forestilling med publikum.
  • Oppøver ferdigheter til og kunne tekst utenat.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Musikk:
  • Ta vare på de tradisjonelle sanger, eventyr, bevegelsessanger, sangleiker, rim og regler.
  • Lære eventyr, sanger og ta med barnas/personalets ønsker med nye og gamle sanger.
  • Velger sanger ut i historien.
  • Blir kjent med sanger på ulike språk. (i år ble det prioritert norske sanger/rim og regler)
  • Voksne spiller på piano/Keyboard, gitar, trommer og trekkspill
  • Musikken brukes til dramatisering – skape stemning og positiv atmosfære i hverdagen.
  • Barna får anledning til å opptre med selvvalgte sanger, både spontant og i samlingsstunden.

  Teater:
  • Dramatisering av eventyret. Rollefordelinger til teaterstykket dyrene i Hakkebakkeskogen ble gjennomført som en demokratiskprosess med barns medvirkning.
  * Barna organiserer rollespill i hverdagen ute og inne.
  • Teaterprosjekt på våren: selvprodusert teaterstykke hvor vi lager kulisser, kostymer, tekst, musikk og regi selv, og ut fra barnas interesser og lek. Eller at vi tar utgangspunkt i kjente forfattere eller lokal historie.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  – presentasjon av teaterprosjekt
  – manus/historie – arbeidsplan TYDELIG ANSVARSPLASSERING
  – program, scene, invitasjoner
  – ta kontakt med medier/aviser
  – Bestill hus, lyd og lys i god tid i forveien.                                                                    -Flott at vi øvde inn på “Hagestua”

  Invitasjon: til Elvegården, Reinsholm, Aker, Vuku, kanutten, og 1.klasse skoler. Husk å invitere disse til neste år.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Glede, mestringsfølelse, trening på eksponering, glede i fellesskapet. Kvisten deltok og hadde en sentral plass i teaterert.
  Alle barna fikk delta i store deler av forestillingen, og fikk vist seg for publikum.

 7. Hva lærte personalet:

  Vi hadde god tid og bra struktur. Viktig med tidlig øving av sang og tekster. Personalet bør ha  ansvar for hver sin gruppe og påkledning på scenen. Vi voksne føyer seg etter forslag som kommer, viktig med åpen og positiv kommunikasjon.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Presentasjon av teaterprosjekt:
  Vi i personalet leste manuset for barna og lært dem sanger. I tillegg fikk de innsikt i historien om dyrene i Hakkebakkeskogen. Kom fort og effektivt da vi spilte cd plate i minibussen hver gang vi var på busstur. Arbeidsplan/arbeidsgrupper: Kostymegruppa- positivt at Kvisten laget og tok ansvar for sine kostymer. Positivt planleggingsmøte gjorde jobben lettere. Fine og bra kostymer/sminke i år. Kulisser- Ble veldig bra takk til personalet for herdige innsats. Program,Scene,invitasjoner: Bra jobba. Veldig fornøyd med programmet. Flott med bilder av ungene fra generalprøven på programmet.

  Turneteater: scenen var bra. Takk til personalet på teaterhuset for lyd, lys og god service. Bra flyt i gjennomføringer, personalet var godt organisert og barna ble tatt godt vare på . Forestillingen ble filmet på premiere og besteforeldre forestillinger. Barna var trygg og “de ga alt”  Kvisten var veldig engasjert.