Arbeidsark for: Verdens Barnedag

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Januar Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele barnehagen
 1. Hvem deltar:

  Alle barna på kvisten etter individuelle forutsetninger

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og
  kulturers likheter og ulikheter.
  *Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.
  *Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:
  *Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  *Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  *Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  *Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leiker med

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen
  *Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i det materialet som er oss tilsendt
  *Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  *Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  *1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  *Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  *Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres
  foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Leder – og avdelingsmøter brukes til å planlegge dagen organisatorisk – Baking, forberede loddsalg, tilberede mat, dekking av bord, planlegge vakter, avklare arbeidsoppgaver, fokus på de barna som ikke får besøk på formiddagen.
  *Viktig å ta bilder av forberedelsene slik at alle kan se hva vi har gjort(collager)

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *kvisten barna festet seg med dyrene(monky og minky), slanger

  *Var kjent med sangene, hadde ca 5 fellesamlinger i forkant

  *Tvillingene bet seg merke i husene som skadet seg i jordskjelvet

   

 7. Hva lærte personalet:

  2017:

  *5 stk skuffkake(kvisten lager 3), laget dagen før og husk på de med allergi.

  *2 kjeler kaffe

  *3 porsjoner lapper med påsmurt ost, laget dagen før

  *Kristin ansvarlig nede og Silje ansvarlig oppe

  *Veldig bra med norske sanger(hakkebakkeskogen), nepalsangene var  vanskelige i år, fort og mye opp og ned.

  *Positivt med linsesuppe noen dager før

  *Loddsalget fungerte bra

  *Bedre kommunikasjon om vi skal bruke kvisten under middag eller ikke.

  2018:

  4 porsjoner Roti

  3 (6 totalt) skuffkaker, skal vi gå ned til 4 eller 5

  kjeks og tennbriketter var gode premier

  *Tema i år var engasjernende for denne 2-årsgruppa, myr prat hjemme og i bhg om barna og SriLanka. Mye fargelegging og populære filmer.

  *Hører barna snakker om monki og sri lanka

  *Foreldre og eldre søsken hjalp til i servering

   

  kvisten ble ikke brukt verken på formiddag eller ettermiddag

  flere besteforeldre visste ikke at det var loddsalg, bedre informasjon i invitasjonen og tidligere ut til besteforeldre personlig

   

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Gode tilbakemeldinger på at maten ble lagt på fat og servert,tydeligere beskjed til foreldre på forhånd at vi kommer med maten til dem
  *Trenger minimum 20 min i forkant på å legge opp maten.
  *Trenger 4 servitører i tillegg til de som legger på maten. Oppleves veldig positivt at foreldre stiller opp som servitører.
  *Positivt med samarbeid mellom avdelingene.
  *Gjør klar plass til matservering.(bord og benker er på plass før gjestene kommer)
  *Lettet jobben i etterkant, at den siste konserten og maten ble arrangert ute
  *På formiddagen er det et eget bord til de barna som ikke har besteforeldre.
  *Alle lekene er ryddet i skuret før gjestene kommer
  *Foreldre har ansvar for egne barn når de kommer, dvs leker barn leker med må ryddes på plass. Dette kan ikke plasseres alene på seinvaktene