Arbeidsark for: Verdens Barnedag

Prosjektspørsmål:
 • Hvordan kan vi legge til rette for at det skal bli trygge dager med mestringsfølelse og kreative prosesser?
 • Hva kan vi gjøre for at barna på kvisten skal få nysgjerrighet og kunnskap om barn i andre land?

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Januar Tid:Hele dagen Ansvarlig: Hele barnehagen
 1. Hvem deltar:

  Alle barna på kvisten deltar etter individuelle forutsetninger.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. (Rp-17. Etikk,religion og filosofi.)

  *barnehagen skal utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. (Rp-17. Etikk, religion og filosofi)

  *Barnehagen skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet (Rp-17. Etikk, religion og filosofi)

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:
  *Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  *Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  *Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  *Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leiker med.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen
  *Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i det materialet som er oss tilsendt
  *Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  *Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  *1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  *Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  *Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres
  foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Viktig å ta hensyn til evt nye barn denne dagen så de føler trygghet og forutsigbarhet.

  * Barna skal oppleve det som en trivelig dag samhold og positiv stemning.

  *Leder – og avdelingsmøter brukes til å planlegge dagen organisatorisk – Baking, forberede loddsalg, tilberede mat, dekking av bord, planlegge vakter, avklare arbeidsoppgaver, fokus på de barna som ikke får besøk på formiddagen.
  *Viktig å ta bilder av forberedelsene slik at alle kan se hva vi har gjort(collager)

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *Kvisten barna festet seg med dyrene(monky og minky), slanger, apekatt og elefant.

  * Vi hadde mange sangøvelser sammen med 1.etg som var positive for gruppa. Det gjorde det forutsigbart og spennende og få delta.

  * Vi hørte mye på sangene og så på musikkvideoene som oppfordret til dans og glade barn.

   

   

   

 7. Barns medvirkning og demokratiske prosesser? Beskrivelse:

  *Vi opplevde det som en positiv opplevelse for alle barna på Kvisten.

  *de fikk bestemme om de ville være med på sangstund, noe de ville alle sammen. Her fikk de også muligheten til å delta med musikk instrumenter som trommer o.l. dette var veldig positivt.

  *Vi serverte tradisjons mat fra Sri Lanka, hvor barna fikk smake.

  *Barna viste veldig positive og interesse for dyrene og musikken vi spilte.

 8. Hva lærte personalet:

  *Viktig å ta ekstra vare på nye barn. Dette fungerte veldig godt.

  *Kristin og Silje hjalp til nede. Tok i tillegg med seg noen barn som liker å leke nede. Dette fungerte godt.

  *Vi dekket bord oppe men ikke nødvendig. alle satt nede.

  *alt for mye kake. holder med 4 stk-  2 gulrotkaker ikke 3. Ha noen annet i stede for kanelkake. Lapper var nok.

  *kan godt ha flere premier. kjeks, tennbriketter, colapinner, bjørkehjrte og fuglemat. Mye lodd som det ikke var  premier til.

  *lurt å være 5 under konserten. 🙂 lettere å følge opp barna.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Veldig greit at 2 hjelper til nede fra kl 0900.

  *Gode tilbakemeldinger på at maten ble lagt på fat og servert,tydeligere beskjed til foreldre på forhånd at vi kommer med maten til dem
  *Trenger minimum 20 min i forkant på å legge opp maten.
  *Positivt med samarbeid mellom avdelingene.
  *Gjør klar plass til matservering.(bord og benker er på plass før gjestene kommer)
  *På formiddagen er det et eget bord til de barna som ikke har besteforeldre.
  *Alle lekene er ryddet i skuret før gjestene kommer
  *Foreldre har ansvar for egne barn når de kommer, dvs leker barn leker med må ryddes på plass. *positivt at alle deltar på rydding tilslutt.