Arbeidsark for: Brannvern uke i 1.etg

Prosjektspørsmål:

Hva er brann, hva gjør vi når brannalarmen går?

 

Det er viktig for barn og voksne og øve på hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går.

(Brann instruks og rutiner)

Forberedelse

Dag: uke 35 Tid:høst/ september 2018 Ansvarlig: Alle i 1. etg
 1. Hvem deltar:
  • Alle barn og voksne i 1. etg.
 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barn skal få kjennskap til hva brann er.
  • Hva vi skal gjøre  hvis brannalarmen går.
  • Hvordan høres den  ut ?
  • Hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet. Viktig med gjentakelse av evakuering.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • I år ønsker personalet at brannvesenet kommer til barnehagen  for å bli bedre kjent med utstyr de bruker under en brannslukking.
  • Samlingstunder med tema brann. Hva gjør vi hvis brannalarmen går? Hvordan høres den ut?
  • Lære telefon nr. 110 og “brannsangen” (en brann er ikke tull) + Bjørnis.Brukt materialet som ligge på nettet.
  • Gruppedeling med praktiske aktiviteter med tema brannvern. Bøker, film og praktiske aktiviteter/ demonstrasjon.
  • Brannøvelse der alarmen blir satt på.
  • Se på Bjørnis  film / lære sangen eventuelt dans. Barna danset til videon.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakte brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: alle
  • Sette i gang brannøvelse i samarbeid med Marte Mina og kvisten. Ansvar: Rita
  • Ta tiden i øvelsen. Ansvar: Marte Mina/Tony
  • Ipad’n med møteliste må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom
  • En voksen tar ansvar inne.
  • 1. etasje går og stiller seg mellom Maritvold tunet og hagen til Mari Hjelde. Det blir sjekket at alle barna er tilstede med et opprop.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Evaluering: Flott at brannbil og brannmenn kom til barnehagen. Ingen stress og barna fikk en god opplevelse.            Viktig at en voksen står ved døra og dirigere barna til sikkerhets plassen. Forslag fra Ellen å henge opp 4 lapper med ansvars fordeling. Personalet er interessert å prøve ut dette til neste år.                                                                                      Bra opplegg med film og sang med Bjørnis Lett å gjennomføre “brannvern” med ferdig innspilte sanger og filmsnutter.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:
  • Viktig at opp-møteliste / ipad’n er oppdatert og ligger på kjøkkenbenken.