Arbeidsark for: Friluftsuka

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre på forhånd, for at overgangen fra småbarn til storbarn skal bli så enkel som mulig?

Kan vi skape gode sosiale relasjoner mellom 2 og 3 årsgruppa, og mellom 2 årsgruppa og personalet i 1.etg?

 

 

Formålet med denne uka er å skape en felles arena for leik og læring med vårens 2 og 3-årsgruppe, og personalet som er tilknyttet disse gruppene. Vi prøver å skape noen sosiale relasjoner mellom aldersgruppene, slik at overgangen for 2-årsgruppa til å starte i 1.etg blir så enkel som mulig. Gruppene og aktivitetene foregår på tvers av de kjente gruppene, dette muliggjør både barn og voksne å bli kjent med hverandre på tvers av de opprinnelige avdelingene

Det skal være være en uke som preges av mye og forskjellig grov – og sansemotorisk stimulering.

Vi skal få en oversikt over de grovmotoriske ferdighetene til barna, som gjør 1. etg i stand til å legge til rette for best mulig stimulering der det trengs til høsten.

Friluftsuka skal også gi denne barnegruppa en innsikt i dyre- og plantelivet som kjennetenger området på denne årstiden

 

Forberedelse

Dag: Mai Tid:Torsdag til onsdag Ansvarlig: Ivan
 1. Hvem deltar:

  De eldste barna fra Kvisten og de yngste fra 1.etg (2 og 3-åringene) med tilhørende personal.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt

  *Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

  *Oppleve og vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

  (RP17 s 49)

  *Oppleve og utforske naturens mangfold

  *Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt

  *Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

  *Få kunnskap om dyr og dyreliv

  (RP17 s  52)

  Barnehagens mål:
  – Skape en friluftsuke med vekt på positive mestringsopplevelser og sansemotoriske utfordringer
  – Skape en ramme for positive sosiale relasjoner mellom de eldste barna på småbarnsavd. og de yngste barna på storbarnsavd
  – Personalet på storbarnsavd. blir bedre kjent med de barna som skal over i deres avdeling etter sommerferien
  – Gjøre barna kjent med et lett tilgjengelig friluftsområde i nærmiljøet.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Tanken bak dette prosjektet er å skape en ramme for samhold og nye sosiale relasjoner for barna på tvers av
  avdelingene, og spesielt de eldste fra småbarn og de yngste fra storbarn.
  Vi ser det som positivt at denne barnegruppen kommer sammen og blir bedre kjent med hverandre før et nytt
  barnehageår sammen på storbarn.

  Vi dele i år frilufts uka i to med besøk i fjære de to første dagene og og skog /fjell de to neste. Siste dagen ser vi litt an hvor vi ønsker å bruke mer tid.

  Området rundt hylla er en fin plass nede ved fjære med masse dyreliv og muligheter for opplevelser og undring. Det er en fin sti vi går nedover for å komme dit som oppfordrer til utforsking.

  Området rundt skihytta er lett tilgjengelig for oss i barnehagen og et nært
  fritidstilbud for familiene tilknyttet barnehagen.
  Dette området tilbyr masse sansemotorisk stimulering i form av variert terreng og natur. Volhaugen og terrenget
  rundt skihytta anser vi som et godt tilrettelagt område for friluftsaktiviteter for barn spesielt i alderen 2– 3 år.

  Aktiviteter:
  Vi ser etter dyreliv, planteliv og vårtegn. Vi utforsker naturen og det den har å by på. Taubane, bekken, og steinene i fjære. Vi lager mat på bålet og får oppleve trivsel ved å sitte ute å spise.

  Bevege seg i skogsterreng, både langs sti og utenfor sti. Dette gir barna gode motoriske utfordringer som man ikke får i bearbeidet landskap,bymiljø og i barnehagens uteområdet. Bearbeiding av varierte sanseinntrykk utfordrer barna til å bevege seg i terreng med lyngtuer, vurdere greines tykkelse og tilstand når man klatrer.

  Topptur: dette er en tur tilpasset alder og ferdigheter.Terrenget varierer mellom sti og klatring i ulendt terreng,
  komme seg frem gjennom lyng og mose, ta i bruk naturen som hjelp til å komme seg opp og frem. God aktivitet for
  sansemotorisk stimulering; avpasse kropp/bevegelser og styrke til naturens terreng og underlag.
  Taubane: Se muligheter i naturen til å skape fartsfylt lek

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Lurt med infoskriv for å gi foreldrene kunnskap om hva vi jobber med i løpet av denne uken.

  *Målsetning for fremtiden: Organisere slik at de som skal være med på 3-årsgruppa etter sommerferien, er med som personal på friluftsuka

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Refleksjon og evaluering:

  Vi var heldig med en uke med fint sommervær stort sett hele tiden.

  På hylla var det livet i fjæra, vannleik og motorisk stimulering som var i fokus, også sanking av naturmaterialer. Vi lagde  mat over bål og hadde et fin stund. De som trengte å sove fikk slappe av i soveposene som fungerer veldig godt på tur. Turen nedover var lett og barna utforsket dyrelivet og spenningen ved å gå i skogen.

  nede ved sjøen er terrenget preget av stein strand og skog, her var det utfordrende å bevege seg i steinstranda med store og små steiner. Steinene rørte på seg og var glatte av vann og tang. Vi fanget krabber, plukket skjell og så på smådyrene i som vi fanget og hadde i store kasser. Dette var veldig spennende. Vi gikk også på oppdagelse tur.

  Volhaugen er en fin plass som barna trives godt på og vi utforsket bekken og skogen i rundt. Vi laget taubane som var veldig populær og som neste alle prøvde. Vi laget også mat på bålet. Flere av 2-åringene ble frustrert over lang lyng og vanskelig å bevege seg så vi måtte ha mye støtte av voksne underveis.

  De første dagene på vært sted ble brukt til å utforske områdene og trengte mye støtte fra voksne for å se muligheter og for å få hjelp til å mestre.

  Dag to på hvert sted var leiken mer selvstendig og fokusert, mindre behov for voksenstøtte.

  2-åringene var slitne mot slutten av uken så de var i ro på barnehagen på onsdagen. Dette så vi var godt for dem og kunne roe litt ned.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  – Aktivitetsnivået var mer tilpasset barnas nysgjerrighet på området, det førte til mindre avbrudd i den frie leiken og det virket som barna fikk nok tid og rom til å fordype seg i egen initiert leik og aktiviteter.
  – Artig å se at noen barn har positive motoriske  opplevelser i et miljø vi ikke oppsøker ukentlig. Det gir oss
  inspirasjon til å fortsette å bruke fjæra som et motorisk stimulerende miljø. Vi kan se litt på lengden på gåturen til fjæra til neste gang. Om vi skal velge et sted som det ikke er så langt å gå til for de minste.
  – Utifra å være i aktiviteter med barn og høre deres engasjement så opplevde vi at denne uken er et positivt bidrag til å gi barn gode erfaringer med friluftslivet i fjæra og skogen.

  – kommunikasjonen på tvers av avdelingene fungerte veldig godt.

  – Ivan har laget en kjempe fin plan og infobrev. Lurt og fordele oppgaver. Trenger ikke være så mange aktiviteter. Ser at barna koser seg med hovedaktivitetene og kan fint finne tilbake til dem daget etter også. Positivt og reise til samme plassen to dager på rad. Dette gav en trygghet for gruppa og de brukte området mer aktivt på dag nr.2.

  – Ta flåttkontroll etter turer i strandsonen.

  -Viktig å se på til neste år at de voksne som skal være på 3-årsgruppa neste år er på plass sånn at vi kan bruke friluftsuka på å bli kjent og bygge positive relasjoner til oppstart og tilvenning neste år.