Arbeidsark for: Karneval

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi skape gode rammer for at barn tørr og «ikle» seg en ny rolle og spille ut de egenskapene denne «rollen» utfordrer barna på?

Hvordan kan vi som voksne være gode rollemodeller og hjelpe barna å forstå når man er i «rolle» og ikke?

 

Dette skal være en festdag i barnehagen som skal skille seg ut i fra hverdagen. Dagen skal preges av glad musikk, farger og positiv stemning.

Alle barna skal føle seg sett og verdsatt i de rollene de velger å inngå. Barn som utøver negative roller eller skaper et negativt rollebilde, skal veiledes slik at de positive egenskapene blir synlige.

De voksne må være bevisste på å gå inn i roller som ikke virker skremmende på barna, og personalet bør etterstrebe å unngå roller som forsterker de tradisjonelle kjønnsrollene på en negativ måte.

 

Forberedelse

Dag: Tirsdag 26.februar Tid:09.00 - 14.00 Ansvarlig: Vi samarbeider på tvers av avdelingene
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet i barnehagen

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen
   kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i
   sosiale og kulturelle fellesskap.(RP17 s.9).
  • Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske
   og kulturelle uttrykkUtvikler ti(RP 17 s. 50).
  • Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede(RP 17 s. 51)

  Barnehagens mål:

  • Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk.
  • Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.
  • Tradisjon og kreativitet, rollespill og eksponering.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Barna og personalet kler seg ut i kreative selvbestemte kostymer.
  Vi feirer dagen med sambamusikk, rytmer, dans, karnevals tog.
  Alle samles inne i “Hagestuen” (1.etg) der vi synger, danser, spiller rytme instrumenter. Barna leker i forskjellige “roller” og eksponerer seg.
  Etter opptoget viser barna seg fram på scenen og blir presentert.
  Det blir severt pølse m/brød og saft i 1.etg. Etter mat slår vi “katta ut av sekken” og det blir vist film.
  De minste barna spiser mat oppe på kvisten.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Øve på sangene før karnevalet.
  Sende ut informasjon til foreldre.
  Lage program for dagen med tydelig ansvarsfordeling.
  bestemme film.
  Innkjøp av mat, pølse m/brød og tilbehør, og pynt til avdelingen (ballonger og bånd).
  Forberede pynting av avdeling i god tid.

  Lage foreldreskriv der foreldre inviteres til å kle seg ut ved levering

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

   

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:

  2020:

  Spente barn. Gikk veldig inn i rollene sine. De aller minste skjønte ikke så mye, men trivdes allikevel i felleskapet. 2 – åringene trivdes bra nede. Veldig fast program. Synd at det ikke var så mye rom for samspill mellom gruppene, og generelt det å få leke ute rollene.  Finne en annen måte å ha kostymepresentasjonen på. Dette må ikke ta for lang tid.

   

  Det var også spennende for 1 – årsgruppa å være med på en del av det som skjedde nede. Blant annet sambarytmer og det visuelle med alt som skjedde rundt. Se an stemningen og enkeltbarn om når det er på tide å trekke seg litt unna å gå opp på Kvisten igjen.

   

  Barna trenger ikke avanserte kostymer for å føle at de går inn i en annen rolle i lek med andre barn.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2020:

  – Mer enn nok mat. Greit at 2 og 3 åringene ikke hadde billett da de allerede var blitt litt utålmodig før lunsjmåltidet (under kostymeoppvisningen). Blir lange køer og mye venting. Ellers gøy at det ble lagt opp til en kiosk på kjøkkenet nede, det visuelle og stemningen rundt det.

  – Rutiner- fungerte bra stort sett bra. Lunsj -> Katta i sekken (1 dropseske og 1 kinder på hver) -> Film

  Gjerne se på en løsning til neste år om hvordan legge opp programmet litt annerledes før lunsj. Da med tanke på at kostymeoppvisningen ble for lang. Ønskelig at det heller er mer rom for lek på tvers av barnegruppene når man først et utkledd i en annen rolle.

  – Info i forkant var greit (både infobrev og ukeplan). Greit at vi i barnehagen har litt kostymer i bakhånd.