Arbeidsark for: Samefolkets dag

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for at barna kan få en begynnende kunnskap om samene, deres levesett, kultur og tradisjoner?

 

Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. (Rp17 kap 1. s.7). Dette avsluttes med at vi i barnehagen markerer Samefolkets dag som er 6. februar.

Forberedelse

Dag: 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Camilla og Nina
 1. Hvem deltar:

  2-årsgruppa på kvisten.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. (Rp17 kap 1, s.10).
  • Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det er mange måter å tenke, handle og leve på.  Barnehagen  skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.  (Rp 17 kap1, s.9)

  Avdelingens egne mål for samefolkets dag:

  • Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, og få kjennskap til deres særpreg i samisk kultur og hverdagsliv.
  • Få kjennskap til samene og deres kultur.
 3. Hva skal skje – gjøres:

  I samlingene vil bruk av film, bilder, musikk og opplevelser skape noen bilder hos barna av hva som skiller den samiske tradisjonen og kulturen fra vår. Med hovedfokus på å se på ulikhetene.

  Barna vil få en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur. Vi gir de et innblikk i ulike bruksting som
  samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Aktiviteter:
  *Barna får kjennskap til barnesangene “bjørnen sover” og “bæ, bæ lille lam på samisk, i tillegg til den samiske joiken.

  *Lære seg å telle til 3 på samisk

  *Få kjennskap til ulike typiske bruksting som samene forbindes med: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  *De som ønsker kan fargelegge samiske tegninger som blir hengt opp som dokumentasjon på avdelingen.
  *Samlingsstund  med samisk kultur og tradisjon som tema, og barna får konkret se hva en lavvo er.

  *felles måltid sammen med 1.etg

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Planlegge på avdelingsmøtet/ innspill og ideer.

  *Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt. Disse kan inneholde sang, eventyr, matlaging. Viktig med konkreter og bilder som synliggjør på en god og enkel måte.

  *Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen sover» og “Bæ, bæ lille lam” på samisk. Sette seg inn i hvordan en joik er bygd opp.

  *Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.

  * Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  *Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene.
  *Lage collager der vi dokumenterer jobbingen med dette temaet.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Hva lærte personalet:

   

   

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Ca. mengde på mathandling 1.etg: 32b og 7v, kvisten: 15b og 5v : 8 pk finnbiff, 5 pk blomkål, 5 pk brokkoli, 4 stk løk, 15 pk potetmos, 3
  pk kjøttpølse(stor pk), 1 kg sopp,3 pk matfløte, tyttebærfra fryseren. Det ble litt for lite finnbiff

   

   

   

   

   

 9. Refleksjon og evaluering:

  2019

  Dette året jobbet vi med temaet i hovedsakelig en dag. Ser i etterkant at vi kunne brukt litt mer tid på bilder og å introdusere det samiske for barnegruppen i noen dager før. Gjentakelser er noe de liker og som samtidig gjør at de får med seg mer av hva de ulike temaene vi jobber med innebærer i en forenklet versjon. Barnegruppa er flink til å sitte i samling å følge med, gjerne når vi har med konkreter som gjør det spennende gjennom det visuelle. Noen av barna ble med på litt samisk joik.

  Henge opp bilder og sette frem konkreter på kjøkkenets temavegg ca. en uke før selve dagen.

  2020

  Vi starter med å henge opp bilder og konkreter uken før. Dette så barna kan begynne å bli litt kjent med hva det er. Vi snakket om reinsdyr og hva samene har på seg i tiden i forveien. Hang opp bilder på kjøkkenet av diverse som hører til samenes kultur. Veldig interesse for bildene. Vi kan godt ta flere samlingsstunder med tema samene før selve dagen. Se videoer, bilder, joik, reinsdyrsafari, formingsaktivitet med de samiske fargene… Se på om vi skal ha mere forming slik at flere får deltatt.  Flere formingsaktiviteter med de samiske fargene, fargelegging av flagg.

  Vi var på reinsdyrsafari med bussen med en gruppe 2 åringer og 1 åringer. Dette var veldig suksess. Havnet oppi fjøset til Stian hvor vi møtte kuene og fikk spise maten vår. På jordet kom det også 2 reinsdyr gående. Dette var veldig suksess både å få se reinen og kuene.

  Selve dagen gikk greit. Hver gruppe hadde sine opplegg med 2 åringene ut på aking på formiddagen og sammen med 1. etg til etter lunsj. 1-åringene var også med ut mens noen var med å forberedte mat på Kvisten.

  2021

  En innholdsrik uke, som ble litt annerledes pga koronaen.

  Vi får ikke lov å krysse avdelingene pga smittevern og smittesporing.

  Vi har satt opp samlingsstund som hele Kvisten er med på fra morgenen av. Dette er veldig positivt og vi ser barna syntes det er spennende og lærings rikt. De kan mye etter disse samlingene både innhold, sanger og historier. Vi snakker mye om temaet i samlingsstunden ellers igjennom dagen og barna er ivrig gjenfortellere. Vi hanger opp ting vi laget, kjennetegn til samene som reinsdyr, komse, mat, lavoeer o.l. på veggen og barna bruker dette som huskelapper på hva de kan snakke om. Like mye 1 årsgruppa som 2 årsgruppa. På sitt nivå så klart. Dette skal vi også gjøre når 17.mai nærmer seg.

  Vi fikk en fin uke som barna syntes var veldig spennende og de har helt klart tatt med seg god erfaringer og kunnskap om en annen kultur og folkeslag.

 10. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2019

  • Samlingsstund begynte tidligere enn det som først ble sagt, men det gikk bra denne gangen. Viktig å avklare det tydelig i forkant.
  • Maten var veldig god, det ble akkurat nok til alle. Veldig greit med pølse til de minste.
  • Opprydning etter måltid: Det ble mye på Silje S. Finne en bedre løsning til neste gang, slik at det ikke blir så mye på en person.

   

  2020

  De samiske dukkene: Ailo og Greta som gjester i samling, reinsdyr og lavvo + bilder. Konkreter som gjør det spennende og at barna får et visuelt bilde av hva den samiske kulturen innebærer.

  Far i barnehagen tok med reinsdyrhorn og lasso. Spennende for barna å se/prøve disse, spesielt passet det bra etter at vi hadde vært på reinsdyrsafari. Noen fikk også prøve litt lassokasting ute i barnehagen. Kanskje vi til og med kan lage oss et hjemmesnekret reinsdyr til neste år.

  Til neste år: Forslag om å arrangere dagen ute eller på tur.

  Veldig greit å starte med introduksjon av temaet uka før. Repetisjon over tid skaper interesse og undring når man starter med et nytt tema. Barna er nødvendigvis ikke ferdig med det når vi tenker at vi er det heller. Da må ha rom for undring i hverdagen også i etterkant.

   

  Mengde mat nede i 1.etg: Kvisten 5 barn og 2 voksne:

  1 voksen fra 2 – årsgruppa må hjelpe til mer med maten nede?

  I år ble det passelig mengde med mat.

  Mengde mat til 1 – årsgruppa: 10 barn og 3 voksne:

  3 pk Pølse og 1 pk spagetti fungerte bra oppe, evt. potetmos er også noe som har vært populært tidligere. Nok mat.

  Samlingsstund og måltid nede for 2 – årsgruppa:

  Samlingsstunda nede ble litt langdryg med mye prat, 2 – åringene slet litt med å holde fokus. Men avslutning med sang og rytmer var bra. Noen barn fikk tilbud om å komme opp på scenen å bidra. Dette var en mestringsfylt opplevelse. Til neste år må vi lære oss «bjørnen sover» eller «bæ, bæ lille lam» på samisk. Vi har hatt mest fokus på joiken. Men det har nok også vært enklere for barna å følge med på, hvor man kan slippe fantasien litt løs.

  Trivelig stund med måltid nede. De satt rolig ved bordet like lenge som resten av gjengen. Alle spiste godt. Ryddet opp etter oss når måltidet var ferdig, før vi gikk opp igjen.

  Samlingsstund for 1 – årsgruppa: Samisk samling rundt bordet før lunsj. Ungene fulgte med, fin struktur og godt lagt til rette for en rolig samling. Noen ble såpass fenget at de til og med ble skeptiske.

   

  Samarbeid med 1.etg og ansvarsfordeling:

  Avklar mere tydelig om hvem som gjør hva. Vi fra Kvisten må også bidra i forberedelsene før samling og måltid. Da spesielt med tanke på matlaginga.

  Opprydning:

  Kontordag på en annen dag? Den som evt. må ha kontor på denne dagen må ikke ha spesifikke arbeidsoppgaver. Ansvarsfordelinga må kun være på de som er på avdeling.

  2021

  Til tross for Korona har vi klart å jobbe med tema selv om det er utfordringer.

  Det er veldig nyttig å fordele samlingsstund på oss voksne og hver har ansvaret for en hver. Dette skaper nye måter og det blir spennende å følge med. Noen ting er fast rutine som åpningssanger, gjenstander o.l.

  Vi hører på samisk musikk og ser på reinsdyr på nettet. Vi reiser også til Leksdal og ser om vi kan se levende reinsdyr. Det gjorde vi i år og i fjor og det er veldig spennende. Vi fikke sett dyret, bæsjen, sporene og hvordan de fant mat. Dette skapte mange gode samtaler dagene etterpå. Vi henger også opp bilder etter turen på avdelingen.

  Vi har laget figurer med samedrakt, en lavo og reinsdyr i tillegg til bilder. Dette skaper det visuelle og er veldig nyttig.

  På fredag avsluttet vi uken med å lag finnbiff gryte med potetmos, noe som også falt i smak.