Arbeidsark for: Skiuka

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for gode opplevelser, mestringsfølelse og skiglede gjennom skiuka?

 

Skiuka er et årlig arrangement som 2- årsgruppa er en del av. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Maritvold og Kanutten barnehage, avdeling Skogbrynet. Barna skal i løpet av vinteren ha vært med på en del skiturer før skiuka, slik at de har fått gjort seg erfaring med å mestre denne typen aktivitet.

Forberedelse

Dag: Tid:torsdag 28.02.- onsdag 06.03 Ansvarlig: Camilla og Ellen
 1. Hvem deltar:

  2-årsgruppa etter forutsetninger og utbytte. Noen av de største på 1 årsgruppa skal også få være med.

  Vi har mye fokus på individuell oppfølging og tar med barn i veldig små grupper så vi er sikker på at vi får til tett oppfølging og at det blir en stund fylt med positiv mestringsfølelse.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegleses erfaringer inne og ute, året runde (Rp17 kap 9,s49).
  • Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper (Rp17, kap9, s49)
  • Oppleve, vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer (Rp17. kap 9.s49)
  • Få gode erfaringer med friluftsliv året rundt. (Rp 17,kap 9.s52)
  • Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. De yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike utrykk og behov. (Rp 17, kap 4. s27)

   

  Avdelingens egne mål for skiuka:

  • Legge til rette for at barna får styrket sine grovmotoriske ferdigheter.
  • Øke barnas individuelle skiferdigheter og oppleve ski glede.
  • Formidle norsk tur- og skitradisjon.
  • Fremme vennskap og fellesskap
 3. Hva skal skje – gjøres:

  Det er 2-årsgruppa som skal ned i 1.etg. til høsten som skal være med. Noen av de største på 1 årsgruppa skal også være med. Dette fordi 2 årsgruppa er liten i år.
  Avreise hver morgen ca kl. 9.00 med retur ca. kl. 14.30.
  Kvisten, 1. etg. og Skogbrynet i samarbeid lager en aktivitetsplan som er tilpasset hver avdeling, og differensierer hvis flere grupper er med.

  Alle dagene har forskjellig hovedfokus, men for 2-årsgruppa er det viktigste å oppøve trygghetsfølelse med ski på bena og at dette skal være artig og spennende. Mestringsfølelsen er viktig.

  Høydepunktet er skirenn med speaker og startnummer på brystet. Her vil lengden på skirennet variere i forhold til de ulike aldersgruppene. Her har mestringsfokus høyeste prioritet. Skirennet skal alle få lov å delta på.

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kvisten er med i planleggingsprosessen sammen med 1.etg, dette for å sikre at premissene for skiuka er i samsvar med forutsetningene til barna på hver avdeling.
  • Sende ut informasjon til foreldre om skiuka, klær og utstyr.Koordinere samarbeid med 1 etg. og Skogbrynet.
  • Lage oppsett med ansvarsfordeling for aktivitetene de ulike dagene, samt ansvarsfordeling på tilbereding av mat.
  • Bestille mat, rekvisita og utstyr.
  • Planlegge og fordele ansvar i forhold til barnegrupper, logistikk, transport og bemanning opp mot barna som er igjen i barnehagen.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:
  • Flere av barna overrasket med hvor fort de mestret å bevege seg fremover og å reise seg opp. Flere av 1 årsgruppa var også ivrig på å delta og mestret det godt. Noen trenger så klart en til en og det er viktig at vi ikke er for stor gruppe så vi kan hjelpe den enkelte.
  • Det var trygt å ha en hånd å holde i for de som syntes det var litt skummelt og ustødig. Mye positive barn og skiglede.
  • Ser at barna koste seg med ski, aking og lek.
  • Supert med skogen bak hytta hvor vi koste oss på oppdagelsesferd. Supert å øve på å gå i ulent terreng.
  • Deilig å finne soveposen og sove både inne og ute når det var tid for dupp.
  • Fint at vi hadde låneski i barnehagen så de største i 1-årsgruppa også fikk prøvd litt.
  • Stor fremgang med ski på beina og flere har absolutt fått mestring og skiglede. Vi har jobbet aktivt med positive forsterkning og belønning. Supert med klistremerker og sjokolade.
 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2019

  • Torsdag og fredag oppi Vulusjøen. Mandag- onsdag oppi Vinne-  vi deltar fredag, mandag, tirsdag og onsdag. Veldig greit å ha egen bil på fredag siden vi på Vulusjøen ikke har noe sted å gå inn. Greit å reise ned med dem som ble kalde, trøtte o.l.
  • Grei med den menyen vi hadde. Godt med varm drikke og varm mat. Fungerte også med brødmåltid.
  • Vinne fungerer veldig godt. Terrenget passer godt og greit å kunne spise inne de dagene det var litt kaldt

  2020

  • Det fungerte veldig greit med brødmåltid og det var supert med sponsor mat (Bara og appelsin) Var godt til de små å spe på litt etter brødskiven. Greit med brødmåltid. tar veldig lang tid med varm mat og heller viktig å bruke denne personen til å hjelpe til med ski o.l. Også godt med varm drikke.
  • Husk å ta med akebrett som vi kan bruke etter skigåingen.
  • Det fungerte godt å sove ute på liggeunderlag oppi marka.
  • Siste dagen var snøen forsvunnet så det ble stafett nede ved lavoen. 4 og 5 åringene spiste i lavoen sammen med Skogbrynet mens vi gikk inn å spiste. Det fungerte veldig bra. Løsnings orienterte voksne. Supert med hamburger. Musikk og heiarop fra Kvisten. Vi må vurdere neste år om 1 årsgruppa skal delta eller ikke. Behovet for mat og søvn
  • Positivt med samarbeidet med 1. etg og Skogbrynet.
  • Veldig greit å ha små grupper Dette gir oss muligheten til tettere og individuell oppfølging.
  • Viktig å sette sammen gruppa så nivået er litt delt (en som trenger litt hjelp og en som trenger litt mindre hjelp)så man kan hjelpe de som trenger det mest men i tillegg ha fokus på begge.
  • Greit å kjøre en bil ved side av hvis noen blir veldig kalde. Men dette gikk veldig greit i år.
  • Greit at vi får være med på planleggingsmøte så vi får litt mer innblikk i hva som planlegges.

   

  2021

  • Veldig annerledes år med Koronaen som herjer.
  • Vi fikk jo ikke i år mulighet til å være sammen med verken 1.etg eller Skogbrynet.
  • Vi fikk hytta Tirsdag i uke 6 og Torsdag  i uke 7. Dette gjorde til at det ble veldig korte turer og lite muligheter for å spise på tur. Dette siden det var for kaldt til å spise ute. Vi syntes at Skiuka er i hovedsak for 1 etg så det var viktig at de fikk ha hytta. Men vi hadde fine dager fordet.
  • De var overraskende hvor flinke de var og alle på 2 årsgruppa fikk prøve ski på beina. Det var stor motivasjon med premie som sjokolade og klistremerker.
  • Vi brukte privatbiler de dagene vi ikke hadde hytta og bussen. Dette fungerte godt.
  • Det var stor stas siste dagen hvor alle fikk være med og det ble diplom og premie som Silje hadde fikset fra Elman.
  • Gleder oss til neste år og vi krysser fingerene for at vi kan være sammen med de andre. Dette for å få mer kjennskap til 1 etg for senere overgang men også noen å se opp til.