Arbeidsark for: Teateroppsetning

Prosjektspørsmål:

Hvordan kan vi legge tilrette for at barna får positive opplevelser med øve inn og fremføre et teater foran et publikum?

Hvordan kan vi gi barna gode erfaringer med å være en del av et fellesskap som arbeider mot et felles mål?

Hvordan kan vi legge til rette for at barna skal få best mulig utbytte av teateropplevelsen?

 

Temaet for årets forestilling er “Tivoli” gjennom sang, dans og show.

I år har vi tatt utgangspunkt i barnas interesser og laget forestillingen rundt dette. På Kvisten er det viktig at det skal være en  introduksjon av teater og det å oppleve samhold i denne settingen. Vi har trygghet og mestringsfølelse i fokus og jobber hele tiden med å møte enkeltbarnet og legge tilrette for best mulig opplevelser og erfaringer.

Vi har igjennom året hatt mye fokus på sang og dans og vi syntes dette har vært noe som har fenget barnegruppen.

Forberedelse

Dag: Mai måned Tid: Ansvarlig: Manus: Anne Gunn og Ellen. Musikk: Tony og Jan Arild. Kulisser: Rita, Ivan og Silje. Kostymer: Kristin og Silje R. Foto og bilder: Camilla, Nina og Marte Mina
 1. Hvem deltar:

  *2-årsgruppa på Kvisten er delaktig i selve forestillinga

  *De minste er med som publikum

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *I bhg skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barn anledning til utforsking, fordyping og progresjon        ( Rp17 s.50).
  *Barnehagen skal legg til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (Rp17 s.50).

  *Barnehagens mål:
  *Oppleve trygghet til å våge og stå framfor publikum og formidle et budskap. Skape gruppesammensetninger som enkeltbarnet har et positivt utbytte av og utfordringer som gruppen har forutsetninger for å mestre.
  *Oppleve glede og mestringsfølelse i et barnefellesskap, en prosess som spenner fra barns rolleleik, avdelingsvise samlingsstunder til en forestilling med publikum.
  *Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Dette er en prosess som går gjennom et helt barnehageår, hvor ideer og bakgrunnstoff vokser frem gjennom å observere barns valg av tematikk i den frie leiken, over en lang periode. Når personalet på bakgrunn av observasjoner i barnegruppene, settes tematikken mer i system og vi går inn i en mer fokusert øvingsperiode. Nå får barna et positivt eierforhold til tema, historien og sangene, hvor tekstskaping, sang og dramatisering er viktige uttrykksformer. I denne prosessen ser vi hvordan barna responderer på det å formidle foran en liten gruppe og prøver å gjøre dette til en trygg arena, før vi lar barna eksponere seg foran hele barnegruppen. Dette kan foregå som gruppedelings aktivitet, samlingsstund og fellessamlinger.

   

   

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Vi bruker personalmøter og avdelingsmøter til ide myldring i forkant av manusskriving, hva er barna opptatt av for tida og hvilke barn som skal være med. Vi deler personalet i ulike arbeidskomiteer: Kostyme, kulisse, manus, program, personalet som er ansvarlig for innøving av dans/sang/tekst i ulike barnegrupper. Manus skriving er et samarbeid mellom Kvisten og 1.etg
  VIKTIG Tydelig ansvarsavklaring:Hvem er ansvarlig for å fordele ansvar på scenen og å skrive det inn i manus FØR øvingene starter på scenen.
  Viktig å fordele voksne på barnegruppene både i teaterprosjektet og for de minste som ikke er direkte involvert.

  Viktig å legge tilrette for gode dager hvor trygghet og forutsigbarhet kan ligge i bunn og utforsking og mesting kan så fremst i fokus

   

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

   

   

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

   

   

 8. Refleksjon og evaluering:

  2019

  – Barnas utbytte i prosessen og under selve forestillingen:

  Positivt at tema er tatt utgangspunkt i hva barna er opptatt av gjennom året og at de får være med i en stor del av prosessen hvor årets forestilling blir til. Dette gjør at alle får et positivt forhold til det som skal skje.
  Barna fikk kjenne på fellesskap og en mestringsfølelse. Barna ville gjerne være med. Vi syntes gruppa fungerte godt og aktiviteten var på deres nivå.
  Viktig at vi ikke gikk for tidlig ned til Turneteatret. Da slipper vi mye ventetid i mellom.
  Lurt å ha det lille rommet til disposisjon.

  – Mat, søvn og enkelt barnet.
  Lurt å sove i mellom forestillingene på torsdagen når det er lagt opp til 2 forestillinger.
  Det gikk veldig bra at det kun var en forestilling på mandagen (generalprøven) hvor vi gikk etter første øving. Både voksne og barn hadde god oversikt og virket trygge på hvor de skulle gå og hva som skulle skje. Dette var avklart med 1.etg og vi fant ut i fellesskap at det gikk bra.
  Maten gikk veldig bra.

  – 1.årsgruppa 
  Positivt og artig å være med som publikum under barnehage/-skoleforestillingen. Lurt å ha med kjeks.
  Veldig greit med nok voksentetthet 3 voksne og 6 barn. Det var nok fang til de som hadde behov. Det fungerte bra å sitte på matter ved utgangen. Vi hadde også med personlige vogner til de som hadde behov for å sove like etter forestillingen. Viktig å holde på gode rutiner så langt det lar seg gjøre.

 9. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2019

  Viktig å tenke på til årets forestilling:

  • Hvordan vi legger opp dagen er viktig for at opplevelsen skal bli god for alle.
  • Vi kommer ned til forestillingen starter for å slippe å vente for lenge på bakromme. Vi venter på baksiden/ute under forestillingen til det blir vår tur.
  • Viktig å se hvordan barnegruppa opplever forestillingen og om de har godt utbytte av å sitte å se på eller om vi venter ute.
  • Legge tilrette for mat og hvile.
  • Vi er trygge og rolige voksne.
  • Viktig at vi er tydelig på øvingstider og når vi skal komme.

   

  2019 – Viktige erfaringer vi har gjort oss i etterkant:

  Syntes personal-gruppene fungerte godt og forberedelsene i forkant gikk bra. Mye var på plass fra begynnelsen av og resten ble avgjort underveis i forberedelse tiden. Dette fungerte godt.

  Manus: Gikk veldig greit, godt samarbeid. Artig at vi fikk så mye av barns medvirkning inn i forestillingen.

  Kostymene: Må begynne i god tid hvis det er mer kostymer enn i år. Foreldrene bruker lang tid for å ta med.

  Scene: Gikk veldig greit, Brukt litt tid. Mye og ordne til. Litt vanskelig å være kreativ. Været var bra og det var topp. Gikk greit med opprydning. Kjente litt på at vi ikke fikk hjulpet til siste biten.

  Foto: Fungerer veldig bra at MM tar bildene.

  * Vanskelig å vite om 2 – årsgruppa skal være foran eller bak til de skal på scenen.
  Gruppene er forskjellig. Greit å evaluere etter gruppen og hvordan de fungerer i forkant hva vi tror kommer til å fungere.

  • – Samarbeid med 1.etg
   Gikk veldig bra.
   Godt at vi kunne ha det lille rommet.
   Koordinering gikk veldig bra. Kommunikasjon hele veien! Greit å utveksle status mellom avdelingene fra dag til dag når det nærmer seg forestilling.
  • Vurdere behov for utviklingsplan, da det kan være ekstra krevende for noen med litt annerledes dager med mye nye inntrykk å forholde seg til. Greit å sette opp egen plan under teateret.
  • Fungerte greit at 1 – årsgruppa er ferdig med utviklingssamtaler før forestillingene.  2 – årsgruppa gjennomførte samtalene etter. Greit at de samtalene er så nært sommeren som mulig med tanke på overgangen ned til 1.etg.