Arbeidsark for: Verdens Barnedag

Prosjektspørsmål:
 • Hvordan synliggjøre verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt?
 • Hvordan kan vi legge til rette for at det skal bli trygge dager med mestringsfølelse og kreative prosesser?
 • Hva kan vi gjøre for at barna på kvisten skal få nysgjerrighet og kunnskap om barn i andre land?

 

Barneaksjonen FORUT er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Vi tar turen til Sierra Leone der vi blir kjent med fire år gamle Nanah og løvefjellet. I tillegg treffer vi også apen Monki og løven Orbai.

Forberedelse

Dag: Januar Tid:tema i januar Ansvarlig: Hele barnehagen
 1. Hvem deltar:

  Alle barna på kvisten deltar etter individuelle forutsetninger.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Mangfold og respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på (Rp17,kap 1,s.9).
  • Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv (Rp17,kap 1,s.9).

  Barnehagens egne mål for Verdens barnedag:

  • Bli kjent med det utvalgte barnet og dets kultur og sammenligne det med kulturen vi lever i.
  • Se på familiesituasjon og boforhold til barnet
  • Bli kjent med landet, flagg, mat og dyr
  • Hvordan barn fra dette landet leiker sammenlignet med hva våre barn leker med
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Bruker forming og musikk som verktøy for å involvere barna aktivt i prosessen
  •  Vise bilder, film og forteller historier med utgangspunkt i materialet fra FORUT.
  • Forut har hvert år en innsamlingsaksjon tilknyttet FN’s verdens barnedag.
  • Vi mottar materiale fra Forut som vi bruker i aktiviteter for å bli kjent med barnet og dens kultur.
  • 1. etg og Kvisten har ulike aktiviteter hver for seg og sammen.
  • Barna øver til konsert, som holdes for besteforeldre på formiddagen og for foreldre på ettermiddagen.
  • Dagen markeres med en fest for besteforeldre på formiddagen med kaffe, kaker, loddsalg og minikonsert. På ettermiddagen inviteres foreldre til en smak av internasjonal mat, loddsalg og minikonsert.
  • Dette året markeres verdens barnedag torsdag 23.januar 2020.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Viktig å ta hensyn til evt nye barn denne dagen så de føler trygghet og forutsigbarhet.

  * Barna skal oppleve det som en trivelig dag, samhold og positiv stemning.

  *Leder – og avdelingsmøter brukes til å planlegge dagen organisatorisk – Baking, forberede loddsalg med premier, tilberede mat, dekking av bord, planlegge vakter (2 seinvakter fra hver avdeling), avklare arbeidsoppgaver, fokus på de barna som ikke får besøk på formiddagen og enkeltbarnet.
  *Viktig å ta bilder av forberedelsene slik at alle kan se hva vi har gjort(collager)

   

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva lærte personalet:

   

   

 7. Refleksjon og evaluering:

  2020

  *Dette er en veldig hektisk men trivelig dag.

  *Det at besteforeldrene får komme på besøk i barnehagen og bli litt kjent med huset og oss som jobber der er veldig nyttig. Vi jobber hele tiden med relasjoner og det er også viktig til besteforeldre. De er veldig takknemlig for at vi åpner opp barnehagen for dem og vi ser at det er en viktig arene for å bygge relasjon mellom barn og besteforeldre også. Det å sette fokus på FORUT viser også at vi tenker utover våre landegrenser, og det er viktig.

  *Vi har jobbet strukturert med øvingene hvor 2 årsgruppa har vært delaktig i alle øvingene til 1 etg. Dette er også et viktig ledd i forberedelsen til overgangen til neste barnehage år. Vi ser at dette har skapt begynnende relasjoner mellom 2 og 3 åringer som igjen gir en god start når høsten kommer.

  *Vi opplever at barna syntes det er et spennende tema og er interessert i både historier og sanger. Foreldrene forteller at de snakker om det hjemme også. Det å få være sammen med 1 etg i det de jobber med er spennende. De minste er også opptatt av dyra og vi snakker mye om dem i hverdagen. Mye av tiden med de små går jo bort i omsorg og rutinesituasjoner men vi ser at å ta med små drypp i forhold til språk og uttrykk er nyttig.

  2021

  I år har vi måtte gjøre ting litt annerledes pga koronaen. Vi har ikke kunne samarbeidet pga at vi ikke får blande avdelingene pga smittevern og smittesporing. Kvisten var også delt i to pga av kohortstørrelser og rødt nivå.

  Vi har jobbet mye med temaet som FORUT har valgt ut, og vi har blitt bedre kjent med Nahna og hvor hun kommer fra. Vi har snakket mye om dyrene som bor i landet og barna både i 1 og 2 årsgruppa har vært veldig interesserte. Vi har sett videoer hvor vi ble mer kjent med mat, dyrene og hvordan de lever. 1 årsgruppa er blitt gode på apekatter og tema sangen til Nahna. 2 årsgruppa dekorerte hele veggen på kjøkkenet med trær, løver, apekatter og slanger. Barna har vist stor iver og interesse. De har leiket slanger,løver og apekatter. Vi har sunget og danset og det gjør vi fremdeles hele flere måneder etter.  På 2 årgruppa er det mange som har blitt veldig flinke til å tegne innenfor streken og dette be veldig tydelig når vi skulle fargelegge løven og apekatten. Dette har vi også fortsatt med i ettertid.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Januar 2019:

  • Veldig greit at 2 hjelper til nede fra kl 0900. Kristin og Silje hjalp til nede fra morgenen av. Tok i tillegg med seg noen barn som liker å leke nede. Dette fungerte godt både oppe og nede.
  • Vi dekket bord oppe men ikke nødvendig i år. Alle satt nede.
  • Gode tilbakemeldinger på at maten ble lagt på fat og servert. Tydeligere beskjed til foreldre på forhånd at vi kommer med maten til dem.
  • Trenger minimum 20 min i forkant på å legge opp maten.
  • Positivt med samarbeid mellom avdelingene.
  • Gjør klar plass til matservering (bord og benker er på plass før gjestene kommer).
  • På formiddagen er det et eget bord til de barna som ikke har besteforeldre.
  • Alle lekene er ryddet i skuret før gjestene kommer.
  • Foreldre har ansvar for egne barn når de kommer, dvs leker som barn leker med må ryddes på plass.
  • Positivt at alle deltar på rydding til slutt.
  • Viktig å ta ekstra vare på nye barn. Dette fungerte veldig godt.
  • Alt for mye kake. Holder med 4 stk- 2 gulrotkaker ikke 3. Ha noen annet i stede for kanelkake. Lapper var nok.
  • Kan godt ha flere premier. kjeks, tenn briketter, colapinner, bjørkhjerte og fuglemat. Mye lodd som det ikke var premier til. Veldig greit å gjøre dette ferdig tidlig
  • Lurt å være 4 stk under konserten. 🙂 lettere å følge opp barna. Husk å sjekke ut på vigilo.

   

  2020

  • Godt planlagt i forveien.
  • Avtalt med foreldrekontaktene om å få hjelp av foreldrene til servering og rydding. De ordnet påmelding.  Det fungerte veldig god også denne gangen. Foreldre hjalp til med servering og rydding noe som gjør at vi ansatte kan følge opp både barn og foreldre tettere enn hvis vi skulle servere og rydde i tillegg. Vi får også mulighet til å hjelpe de som ikke har noen foreldre/voksene sammen med seg så de kan spise og kjenne på trygghet og positive opplevelser
  • Det å ha en egen konkret plan på Kvisten både på formiddagen og ettermiddagen er positivt. Det både når det kommer til arbeidsfordeling og hva som skal skje.  dette gjør det forutsigbart.

   

  • Formiddagen:

  Vi gikk ut på formiddagen og siden opp møtetidspunkt i invitasjonen kl.10. kom det besteforeldre allereder kl 0930. Det ble litt travelt og kaos i garderoben en liten stund da vi skulle komme oss inn igjen. dette kan vi se på til neste år i forhold til klokkeslett.

   

  Det gikk veldig fint med de minste som fikk besøk. Vi klarte å følge opp de på en god måte. Noen av barna syntes det var litt rart  med besteforeldre-besøk, litt uvant setting. Så uansett greit å ha en trygghet i oss voksne.

  Under selve arrangementet var det ganske rolig dette pga litt mindre barn denne dagen pga sykdom.

  Nesten samtlige på 2 – årsgruppa satt fint på krakk og var med på konserten. Selv om de ikke sang så mye, så var det et stort steg bare det å være med. De synger sangene ellers i hverdagen, og foreldrene forteller at de synger de hjemme også.

  1 langpannekake for mye (5stk ble bakt).

  Det fungerte godt å ha en som hjalp til nede. Gunn gjorde en kjempe jobb. Veldig greit å ha god kommunikasjon mellom avdelingene. Det fungerer godt at vi tar utgangspunkt i at vi er oppe.Kommunisere underveis i tillegg til de faste ansvarsoppgaver som er satt opp!

  At den som skjærer opp kakene på morgenen legger opp på brett til begge avdelingene er effektivt. Vurdere om vi skal fortsette med sveler? Steking tar mye tid. Kan vi gjøre det enklere? Evt. ha syltetøy på svelene istedenfor ost, smøring tar også mye tid.

   

  • Ettermiddagen:

  Veldig greit med engangs til maten. Dette gjør det veldig greit med opprydding på ettermiddagen. Foreldre kom opp med maten og serverte. Unngikk køsystem. Dette fungerer godt.

  Alt for mye ris til overs. Ellers passelig med mat.

   

  VI MÅ HUSKE Å SETTE OPP EN FAST FOTOGRAF PÅ SELVE DAGEN! Men også være flink til å ta mere bilder av forberedelser i forkant. Det må de enkelte gruppene ta ansvar for.

  2021

  Det var en fin uke selv om FORUT pleier å avsluttes med konsert og stort besøk fra foreldre, besteforeldre og naboer. I år kunne vi ikke gjennomføre dette pga koronaen.

  Etter en fin og innholdsrik uke avsluttet med et festmåltid med mat som Nahna spiser. Det bli ikke så mye av salg og innsamling av penger på kvisten pga koronaen og utfordringer med gjennomføringen men 1. etg jobbet litt med dette. Nina laget kylling og ris med karrisaus og grønnskaper. Dette fant i smak. (viktig å ikke blande alt når vi serverer. Ser barna spiser mer når maten ligger hver for seg).

  Det var stor suksess med musikken . Den har barna spurt mye etter i ettertiden. Vi ser også mye dyreleik og lyder. Så dyrene har satt spor denne gangen. Minki og Monki i bamser som vi har på avdelingen ble også veldig populære. Disse brukes også fremdeles i leiken.