Arbeidsark for: Samefolkets dag 1 etg.

Prosjektspørsmål:

Hvordan legge til rette for at barna kan få en begynnende kunnskap om samene, deres levesett, kultur og tradisjoner?

 

Gjennom praktisk jobbing, å bli lest for, bruk av film og musikalske innslag ønsker vi å legge til rette for at barna i 1 etg. får en begynnende kunnskap om samen som er en del av Norges kulturarv. Dette avsluttes med at vi markerer Samefolkets dag 6. februar.

Forberedelse

Dag: 2019: 2 dager før 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Personalet i 1 etg
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  I Rammeplan for barnehage står det:

  “Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.

  ” Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.” (Rp17 kap. 1, s.9)

  “Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.” (Rp17 kap. 9, s.55)

  Barnehagens egne mål:

  *Bli kjent med at samene er norges urbefolkning, og hva er deres særpreg i samisk kultur og hverdagsliv.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Arbeidsmetode:

  • Det jobbes med temaet i gruppedeling, noe som vil komme tydelig frem på ukeplanen.
  • Vi gir barna en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur ved hjelp av film, bilder, musikk og opplevelser.
  • Vi gir et innblikk i ulike bruksting som samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Aktiviteter:

  • Fargelegge det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som pynt på avdelingen.
  • Vi markerer Samefolkets dag onsdag 6. februar med en felles samlingsstund på tvers av avdelingene i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med i forhold til temaet. Vi tilbereder et felles måltid, vi spiser reinsdyrkjøtt med tilbehør.
  • Det blir satt opp en lavvo på uteområdet vårt, der vi vil servere mat og formidle ny kunnskap om samene i form av en samlingsstund.
  • Barna får kjennskap til sangen “Bjørnen sover” på samisk og den tradisjonelle joiken.
  • Få kjennskap til: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  • lage armbånd av perler i fargene til det samiske flagget.
  • Vi bruker filmklipp fra youtube.
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Planlegger og organiserer temadagene på avdelingsmøtet.
  • Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt. finne frem aktuelle filmer, bilder, tekster og bøker.
  • Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen Sover» på samisk og joik på forhånd.
  • Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.
  •  Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  • Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene. Dette for å dokumentere aktivitetene.
  • Fordele ansvar i forhold til innkjøp av mat til festdagen. finnbiff, potetmos, brokkoli og blomkål, sopp og saus.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  2019: Interessert i samlingsstundene vi hadde, opptatt av hva fargene på flagget betyr. Det største barna ble opptatt av at reinsdrift er et yrke for enkelte samer. Også de minste barna lærte seg sangen Bjørnen sover på samisk.

  • Barna var motiverte til å høre om den samiske kulturen.
  • Skolestarterne så filmen Ante.
  • Noen av de største husker at vi har jobbet med dette temaet før, og deler sin kunnskap med de andre barna i samlingen.
  • Fint å jobbe med ulike aktiviteter som er knyttet opp mot temaet.
  • Det ble et trivelig og vellykket måltid, alle spiste godt.
 7. Hva lærte personalet:
  • Lage oss en mappe med ideer til bruk i gruppeaktiviteter og samlingsstund. Her kan det være bøker, sanger, videoklipp og formingsaktiviteter.
  • Kan godt jobbe i litt mindre grupper når temaet formidles.
  • Bruke kart for å visualisere hvor størsteparten av samene bor.
  • Effektfullt å bruke filmsnutter fra you tube for å visualisere temaet.
  • Personer vi kan kontakte for mer kunnskap, Frode Fjellheim – Nord universitetet.
  • Det ble tatt kontakt med reineier i god tid, men det ser ut til at det er vanskelig å få til et besøk på denne tiden. De er midt i reinslaktingen. Eventuelt se om det er ander personer vi kan ta kontakt med.
  • Vi ser at det er nok tid om vi jobber med dette temaet i en uke.
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  2019: vi ser at det er nok å jobbe med dette temaet i 2 dager,

  I forhold til mat ble det nok mat, evaluering av innkjøp står i oppskriftsboka i 1.etg.

  Flott at det ble satt opp lavvo i hagen, der det ble laget pinnebrød til fruktmåltidet.

  Lage samelue av papp og dekorere?

  Hente inspirasjon fra nettstedet malimo.no

  Hver aldersgruppe lager forskjellige aktiviteter. eks. skolestarterne lager samelue og dekorerer? 4-årsgr. lager armbånd? 3-årsgr. lager ….?

  • viktig å forberede seg til hver samling eller gruppedeling, dette gjelder sanger vi skal synge og andre gruppeaktiviteter.
  • Bli bedre på dokumentasjon i form av bilder på veggene slik at barna kan få reflektere og undres over temaet sammen som barn og med de voksne og sine foreldre.
  • Tykkere taug til lassokastingen.
 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:
  • Bestille nok mat til felles måltid, dette ble kjøpt inn i år: 8 pk finnbiff, 8 pk grønnsaksblandinger, 2 stk løk (finhakket og stekt), 15 pk potetmos, 3 pk kjøttpølse, 3 bokser sopp (finhakket og stekt), 3 pk kremfløte, tyttebær fra fryseren. Dette var nok til 27 barn og 8 voksne, det som ble til overs ble brukt til mat dagen etter.