Arbeidsark for: Brannvernsuke kvisten

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre både store og små for å hindre brann?

Hva er brann, og hva gjør vi når brannalarmen går ?

 

 

Dette er en fast aktivitet som varer en hel uke hver høst i barnehagen.

Bhg er en gammel trebygning, i 2. etasjer og inneholder mange rom, derfor er det viktig for både store og små å vedlikeholde og oppjustere våre brannvernsrutiner.

 

Forberedelse

Dag: Uke 38 Tid:September Ansvarlig: Kvisten
 1. Hvem deltar:

  Brannvernsaktiviteter og besøk fra Innherred brann og redning. Alle barna på kvisten deltar på sine premisser.

   

  Alle barn og voksne på kvisten deltar i evakueringen av barnehagen under brannøvelsen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hva ild er, hvordan ild oppstår og hvordan vi slukker ild
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hvilke hjelpemidler vi har i bhg til å slukke brann
  • Barna skal få kjennskap til hva som skjer når brannalarmen går,  og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Gruppedelingsaktiviteter og samlingsstunder hvor brannvern er tema
  • Få kjennskap til sang/dans som har med brannvern å gjøre.
  • Få kjennskap til nødnummeret.
  • Gjennomføre brannvernøvelse med evakuering av avdelingen torsdag 12.september
  • Får besøk i barnehagen fra Innherred brann og redning tirsdag 17.september
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakt brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Marte Mina
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: Camilla og Nina
  • Sett i gang brannøvelse, og skrive rapport. Ansvar: Marte Mina
  • Vigilo må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom. Ansvar: Anne Gunn og Ellen
  • Kvisten går og stiller seg på gangvei til venstre utenfor porten med påskriften Maritvold barnehage. Barn og voksne blir ropt opp og vigilo sjekkes.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Refleksjon og evaluering:

  Mindre bemanning i perioden vi hadde brannvern denne høsten. Den andre uka var det mye sykdom i barnegruppa.  

   

  Hva fikk vi til?  

  Et innblikk i varsling av brann og slokkeutstyr på avdeling Kvisten. 

  Samlingsstund og lesestund om brannvern.

  Bjørnisdans/sang og ny bjørnis tv-serie. Ser at barna er spesielt opptatt av han.  

  Lånte bøker om brannvern på biblioteket.  

  Sangen “En brann er ikke tull”.  

  Det store høydepunktet: Brannbilbesøk!

    

  Hva kunne vi gjort mer av?  

  Lagt til rette for enda mer lek både ute og inne, det å gå inn i rollen som en brannmann.  

  Formingsaktiviteter.  

  Morgensamling hver dag med temaet, da barna ga uttrykk for at de likte samlingene vi fikk til svært godt. De aller fleste fulgte også høytlesning av Bjørnisboka fra start til slutt.

    

  Ble barnegruppa engasjert? På hvilken måte gjenspeilet det seg?  

  Barna viste tydelig engasjement over det opplegget vi fikk til. De tok det med seg inn i lek med brannbiler/brannhjelm på avdeling inne, men også ute med den den nye brannbilen. Det var tidvis noe i grønnsakskassa som stod i fyr og flamme, da var det bare å trå til som ekte brannmenn med blålys på taket. Noen var selvfølgelig mer interessert i temaet enn andre, som igjen speilet seg mer i leken hos enkelte.  

  Ellers veldig nyttig med konkreter og bilder slik at barna fikk delta på sine premisser på tross av at det er ulikt hvor langt de har kommet i språkutviklingen. Bildene vi brukte i samlingsstund kunne også vært tilgjengelig nede på gulvet sammen med barna. Det kunne innbydd til enda mer samtaler om temaet i hverdagen vår.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  Varslet brannøvelse ble gjennomført (med lite barn tilstede pga sykdom). De voksne på avdelingen ble uansett oppmerksom på at vi må kommunisere mye bedre når brannalarmen går. Snakke høyt om hva vi tenker og at hver enkelt har mer tydelige oppgaver på hva vi skal gjøre når situasjonen oppstår. I etterkant av øvelsen ble det laget en egen branninstruks for Kvisten som skal prøves ut i en stille brannøvelse når hele barnegruppa er på plass.