Arbeidsark for: Brannvernsuke kvisten

Prosjektspørsmål:

Hva kan vi gjøre både store og små for å hindre brann?

Hva er brann, og hva gjør vi når brannalarmen går ?

 

 

Dette er en fast aktivitet som varer en hel uke hver høst i barnehagen.

Bhg er en gammel trebygning, i 2. etasjer og inneholder mange rom, derfor er det viktig for både store og små å vedlikeholde og oppjustere våre brannvernsrutiner.

 

Forberedelse

Dag: Uke 38 Tid:September Ansvarlig: Kvisten
 1. Hvem deltar:

  Brannvernsaktiviteter og besøk fra Innherred brann og redning. Alle barna på kvisten deltar på sine premisser.

   

  Alle barn og voksne på kvisten deltar i evakueringen av barnehagen under brannøvelsen.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hva ild er, hvordan ild oppstår og hvordan vi slukker ild
  • 2-årsgruppen skal få kjennskap til hvilke hjelpemidler vi har i bhg til å slukke brann
  • Barna skal få kjennskap til hva som skjer når brannalarmen går,  og hvor vi skal gå for å komme oss i sikkerhet.
 3. Hva skal skje – gjøres:
  • Gruppedelingsaktiviteter og samlingsstunder hvor brannvern er tema
  • Få kjennskap til sang/dans som har med brannvern å gjøre.
  • Få kjennskap til nødnummeret.
  • Gjennomføre brannvernøvelse med evakuering av avdelingen torsdag 12.september
  • Får besøk i barnehagen fra Innherred brann og redning tirsdag 17.september
 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:
  • Kontakt brannstasjonen om tid for besøk. Ansvar: Tony
  • Legge til rette for og planlegge samlingstund og gruppedeling. Ansvar: Camilla og Nina
  • Sett i gang brannøvelse, og skrive rapport. Ansvar: Tony/Marte Mina
  • Vigilo må være med ut. Her er det viktig med tydelig kommunikasjon oss voksne i mellom. Ansvar: Tony og Ellen
  • Kvisten går og stiller seg på gangvei til venstre utenfor porten med påskriften Maritvold barnehage. Barn og voksne blir ropt opp og vigilo sjekkes.
 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

   

   

 7. Refleksjon og evaluering:

  2019

  • 2 – årsgruppa denne høsten har vært veldig ivrig når det kommer til å få kjennskap til tema brannvern. Både med sang og dans som omhandler temaet, men også blitt inspirert i leken etter at vi har hatt samlingsstund med hovedfokus på brannvern.
  • Nytt for året har vært bok om Bjørnis tilpasset aldersgruppen og det å få male sin egen brannbil som var stor stas for hvert enkelt barn. Mye konkreter og bilder for visualisering har god effekt for å få fokuset til alle i barnegruppa. Forenkle med få ord og heller ha mest mulig konkret støtte gjennom det visuelle. Da får alle delta på sine premisser selv om det er forskjeller i språkutviklingen. Samlingsstund trenger ikke ta lang tid, men heller ha flere korte for å få frem budskapet. Har fokus på temaet gjennom hverdagen generelt, også utenom planlagte aktiviteter.
  • Når vi ser at barna tar med seg essensen i det vi har hatt fokus på gjennom samling i frileken får vi en bekreftelse på at det er noe som har fenget barnegruppen.
  • Vi vet at barn i denne alderen liker repetisjon. Selv om vi voksne tenker at vi er ferdig å jobbe med temaet, så har vi sett at dette er noe som er med dem i leken lenge etterpå også.

  2020

  • Aktiviteter: forming, samlingsstund, bøker, besøk av utrykningskjøretøy, brannøvelse, dans med Bjørnis og andre videoer som har med brannvern å gjøre.
  • Kle seg som en brannmann med lydeffekter som brannalarm og utrykningskjøretøy i bakgrunnen. Hvordan opplevdes det for barna? Mange ble veldig engasjerte, men så var det noen som ikke var like begeistret når det var så stor forskjell fra det de ellers har vært vant til.
  • Bilder og konkreter som synliggjør og skaper rom for samtaler? Fungerte fint å legge ut laminerte bilder på avdelingen, kunne sikkert hatt enda mer av det. Variert hvor interessert de er med tanke på bruk av bildene i samling, tenker at det kanskje kan være greit å ha konkretene å vise til (da ikke bare som bilder): en røykvarsel, et brannslokningsapparat, brannteppe…
  • Hvordan utspiller det seg inn i barnas lek? Brannhjelm, brannbil og egenlaget brannslokningsutstyr. Konkreter som kan brukes i leken. Barna inspireres i leken sin og holder på med det også etter at brannvernuka er ferdig.
  • Ser at barna tar med seg dette videre i leken også etter brannvernuka.

   

  Barna har blitt oppmerksom på hvor brannslangen, røykvarslerne og varsellampene i avdelingen er plassert. De største barna på avdelingen har også fått kjennskap til hva vi må gjøre dersom brannalarmen går.

  Praktiske brannvernoppgaver er det som fenger aller mest. En kjempeaktivitet dette året var når barna kunne hoppe i støvlene og ut å spyle og gå til de ulike postene for å slukke brann. Vi ordnet også skum, som gjorde barna enda mer ivrig gjennom hele aktiviteten.

  Bjørnis er like populær år etter år og et godt forbilde til barna når vi jobber med tema brannvern. Vi hadde ønsket oss besøk av den store Bjørnis på barnehagen vår.

  • Kunne ha sunget mer enkle brannvernlåter og hatt noen regler for å memorere nødnumrene.
 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre.:

  2019

  • Tilvenning er en stor del av hverdagen enda på Kvisten i denne perioden, noe som må tas hensyn til.
  • Veldig ryddig at 2 – årsgruppa kjører eget opplegg med brannvern – tema. For kort tid med en uke, så vi har jobbet med temaet i minst to uker.

  2020

  • Vi ønsker å fortsette med besøk av brannbilen. Dette gjør noe med helheten i brannvernuka.
  • Kan vi snakke med brannstasjonen om å låne Bjørnis kostyme?
  • Et pluss at alle utrykningskjøretøyene har vært innom barnehagen denne høsten.
  • Tenker at det hadde vært nyttig og lærerikt også med en uanmeldt brannøvelse, spesielt for personalet.