Arbeidsark for: Bursdagsfeiring

Prosjektspørsmål:

Hvordan få en positiv opplevelse for bursdagsbarnet av å være i “sentrum” for oppmerksomheten fra barnegruppa og personalet?

 

Viktig at alle barn for oppleve å være et positivt midtpunktet for oppmerksomheten fra avdelingen sin på bursdagen sin. Mengde og form på oppmerksomhet må derfor tilrettelegges for hvert enkelt barn. Selv om noen barn ikke ønsker å være sentrum for oppmerksomhet, er det viktig å gi alle en “smak” av, hva det vil si å få positiv oppmerksomhet rundt egen person.

Forberedelse

Dag: Tid:Fruktmåltid Ansvarlig: Hele avdelingspersonalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og spesielt bursdagsbarnet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Barnehagens omsorgs – og læringsmiljø skal fremme barns trivsel,livsglede,mestring og følelse av egenverd.

  Barnehagens mål:
  *Lage kronen er en formingsakivitet, barnet deltar i utsmykkingen utifra alder og modenhet. Det er en tradisjon at bursdagsbarnet er i fokus, ovenfor barnegruppen.
  *Barna lærer bursdagssangen vi bruker i bhg., vi kan lære nye sanger og måter og fremføre de på.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Vi synger bursdagssang under fruktmåltidet
  *Barnet får krone på hodet
  *Vi skyter opp ”raketter” etter antall år som barnet fyller
  *Vi har noe spesielt til måltidet (fruktsalat,vafler,muffins,boller,is,fruktfat)
  *Tar bilder av bursdagsbarnet og lager collage og setter det i permen til barnet.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Vi lager krone(avhengig av barnets alder hvor mye de selv bidrar)
  *Handler inn mat til fruktmåltidet
  *Ha fotoapparat med oppladetbatteri
  *Sette bursdagen på ukeplanen

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  *En del av de minste barna er skeptisk til krone på hodet.
  *Moro/skummelt for barna å være i fokus

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  *Viktig sak på avd.møte og klargjøre hvem som tar ansvar for krone,mat etc