Arbeidsark for: Innredning og bruk av det nye lille huset vårt

Prosjektspørsmål:

 

Demokratisk prosess

Forberedelse

Dag: 21.9 og 27.9 og 11.10 og 10.11 og 7.2 Tid:09:30 - 11.00 Ansvarlig: Marte Mina
 1. Hvem deltar:

  1. møte Skolestartergruppa 14 barn. Frode, Nicolas og Marte Mina 2. møte 12 barn – 2 har fravær. Siv, to org og ledelse studenter og Marte Mina 3. møte 14 barn. Nicolas og Marte Mina 4. møte 13 barn – 1 har fravær. Frode, Førskolelærerstudent og Marte Mina 5. møte 12 barn – 2 har fravær. Frode og Marte Mina

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Barns medvirkning
  Barna er aktive deltakere i en demokratisk prosess med å planlegge bruken av det nye lille huset i hagen vår

 3. Hva skal skje – gjøres:

  1. møte. Marte Mina forteller om det nye lille huset vi snart får i hagen. Spør hva som er artig å gjøre i et lite hus og hva som er viktig for at det skal være trivelig og godt i huset. Noterer ned det barna sier. Barn tegner hvordan de synes det er fint å ha det i huset.
  Forteller at Rita og Kristin har ansvar for innredningen og bestemmer til slutt hva navnet skal være, etter forslag fra skolestartergruppa og personalgruppa. De skal få det vi skriver og tegningene – gode ideer til å innrede huset.
  2. møte. Vi skal komme med forslag til navn på huset i hagen
  3. møte Ta opp igjen de to navn forslagene til navn på huset i hagen som fikk 6 stemmer hver. Personalgruppa foreslår at besteforeldrene kan komme med forslag når vi inviterer til Høstfest. Hva mener barna om det ?
  4. møte Informere om det endelig navnevalget og gå gjennom hustavla med reglene gruppa har blitt
  enig om. Avslutter denne prosessen.
  5. møte Huset er ferdig og vi møtes der for å forberede offesiell åpningsmarkeing. Samtale om hva er offesiell åpning. Hva vil vi gjøre når vi skal ha offesiell åpning? Hva har vi blitt ening om å skrive på hustavla? Hvordan skal alle de andre barna og voksne få vite om det vi er enige om er viktig for at det skal være trivelig og godt å være her?

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Frukt til servering- avtale fra 1. møte. Møtereferat fra tidligere møter.
  Ark og blyant til dagens møtereferat.
  Ark og fargeblyanter til tegning
  Møtereferatene, hustavle og sitteplasser til alle til det 5. møte i Litjstuggu.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  De aller fleste barna er aktive. OBS Viktig å støtte barn som holder seg tilbake.
  Noen av barna sier fort at de er ferdig med tegningen.Når barna fikk støtte og ble motivert til å sitte
  i ro ved bordet, begynte de å tegne igjen. Alle laget farglade tegninger med detaljer.Barna er engasjert og gir tydelige svar på spørsmålet hva er viktig for at det skal være trivelig og
  godt i huset. Dette er notert i møtereferat og satt opp i hustavle.
  Barna blir med på avstemming om vi skal ha utesko og –klær på i huset. Ti stemte for at uteklær og
  sko tas av på gaderobeplasssen. To ville ikke stemme. En ville heller snakke om hva han ønsket
  seg til jul. Den siste hadde ikke lyst til å stemme.
  Neste møte er neste uke. Barna skal tenke på navn. Hva skal huset hete?
  Barna hadde forberedt seg, snakket om ulike navn før de kom i møtet. Det kom tre forslag:
  Selina – Snipp snapp snute – Grus. Barna støttet de 2 første forslagene bortsett fra ei som kom med
  Grus. Da dette ikke fikk støtte, trakk hun forslaget og støttet et av de to.
  Resultatet ble seks stemmer til begge forslagene. Dette ble vist ved femmergruppe og en strek bak
  begge navnene.
  Alle barna er positive til å ta med besteforeldre til å finne navn på det lille huset vårt.
  Barna deltar aktivt sammen med besteforeldrene i høstfesten. Kritin og Rita får alle forslagene og
  bestemmer at det skal hete Litjstuggu.
  I det 4. møtet så vi på møtereferatene og snakket om hva vi hadde gjort og hvordan vi hadde
  kommet fram til navnet og hustavla.
  Gruppa er så stor at alle må vise at de vil si noe ved å rekke opp handa og vente til de får signal fra
  møteleder til å snakke. Dette behersker alle barna. Noen er veldig ivrig og er oppe med handa hele
  tida, andre er mer tilbakeholden. Møteleder åpner for runde ( snakke etter tur) i situjoner der det er
  viktig å få alles synspunkter fram. Da snakker alle åpent og fritt.

 7. Hva lærte personalet:

  1. møte Viktig å stille tydelige spørsmål om det en ønsker svar på. Barna trenger øving i å oppfatte
  hva det spørres om og holde fast på det til det får mulighet til å svare – vente på tur. Fint å øve på
  dette, godt å beherske i skolesituasjon neste høst.
  Prat og fortellinger rundt bordet gjør at barna sitter i ro og blir inspirert til å tegne videre, selv om
  de har oppfattet seg som ferdig.
  Barna har god moral og etikk når de forteller hva som skal til for at det det skal være trivelig og
  bra.Fra 2. møte, når det er servering må barna få tid til å spise frukta, før vi samler oss om full
  oppmerksomhet på temaet. Barna vil gjerne tegne og satt lenge konsentret. To trang lenger tid enn
  de fleste andre, før de ville si seg ferdig. I det 3. møte Det ble startet frilek i sofakroken – kusker og
  hester. For å avslutte leiken gikk vi inn i leiken ved å si: Nå må hestene settes i stallen. Barna lyste
  opp – et gyldent øyeblikk – og satt seg til ro.
  Viktig å være oppmerksom og gi plass til de som ikke krever så tydlig som de aller fleste gjør.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Finne saker som gjør det natulig og mulig å synligere den demokratiske prosessen.
  Hvordan gjøre hustavla kjent for ALLE og gjennomføre dem i praksis ?
  Skape en god inplementeringsprosess der barnegruppa er aktive deltakere

 9. Husk å ta opp i avd.møte / med veileder:

  Til offesiell åpning skal barn og asnsatte være gjester. Severing er viktig. God mat, bløtkake og sjokoladekake. Nesten alle barna sier de vil bli kokk og servitør /cafe’dame. Vil gjerne være med å lage mat og servere.
  Vi skal feste et tau som klippes
  Barna er opptatt av at skohylle og knagger til jakkene må på plass før vi kan ha åpningsfest.