Arbeidsark for: Julekonsert

Prosjektspørsmål:

 

Julekonserten er et samarbeidsprosjekt for skolestartere mellom 3 barnehager, det er en lang tradisjon som for oss markerer starten på adventstiden.

Vår avdeling deltar ikke aktivt i konserten, men har rollen som engasjert publikum på første rad.

Vår deltakelse spinner fra begeistring av å se storesøsken på scenen, oppdage mor/far i salen, kjedelig å sitte lenge i ro, sovne i fanget under konserten med smokke og kos.

Forberedelse

Dag: November/Desember Tid:14.00 - 16.30 Ansvarlig: Alle i personalet
 1. Hvem deltar:

  Kvisten er publikum,skal vi vurdere i forkant om alle skal delta?

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:
  • Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk(Rp11 del 3.3).
  • Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet(Rp11 del 3.3).
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap(Rp11 del 2.6).

   

  Barnehagens mål:

  • Dette er lang tradisjon i bhg, som alle barna etter hvert blir en aktiv del av
  • Opplevelsen av å være på konsert med den stemning som det medfølger
  • Oppleve kjente sanger som hører advent og julehøytiden til
 3. Hva skal skje – gjøres:

  * Kvisten er publikum på julekonserten som skolestarterne på Maritvold, Knøttene og Aker barnehage arrangerer på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i nov/des.
  * Drar med buss til Stiklestad på ettermiddagen og barna blir hentet der.
  *SNK har matservering etter konserten.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  -Få sanghefte på forhånd,slik at barna er kjent med sangene.
  -Sende ut et infoskriv i forkant om praktiske opplysninger angående konserten til foreldrene.
  – Fordel barna mellom personalet.
  -Tydelig kommunikasjon med foreldre i forkant av konserten, har barnet utbytte av konserten?
  -Info til foreldre om at vi sitter på fremste benk og at de må hente barna sine der.
  -Spise godt med mat før avreise.
  -Være bevisst på hvor klærne legges.
  -Ta med bleier og “koseutstyr”.
  -viktig at personalet kommuniserer til den som har beskjedlista, om hvem som er hentet.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna virket rolige og fokuserte på det som foregikk på scenen. Ingen ga uttrykk for at det ble kjedelig å sitte i ro. Lillesøster danset og så på storebror på scenen.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Få sanghefte på forhånd,slik at barna er kjent med sangene. Ser ut som at barna får en god ettermiddag med å spise grøt før vi drar. Går ned i garderoben 14.30. Godt at de minste fikk en liten dupp på forhånd. Virker som infoskrivet blir godt mottat blant foreldre og vi ser at en del av de minste blir hentet før vi drar til SNK.