Arbeidsark for: Lucia

Prosjektspørsmål:

 

Det er en trivelig stemning i barnehagen denne dagen. Det lukter bakst av lusse katter og kakao.Tenning av juletrelys og deretter synger vi sangen «så går vi rundt om en einebærbusk» for å markere at vi er i gang . Dette blir en fin opplevelse for alle i barnehagen

Forberedelse

Dag: 13 desember hvert år Tid:Desember Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet .

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  – Faktaopplysninger om Lucia fra Sicilia året 303, markering av tradisjon
  – Lære Lucia sangen

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • På formiddagen dagen før Luciafeiringen baker barna lussekatter i bhgèn.
  • Luciasamling kl.9 der forteller personalet om lucias opprinnelse og øver på Luciasangen.
  • Barnehagen har lys og kjoler.
  • Barna får utdelt Lucia kjoler, blir pyntet før markeringen starter kl.09.30. Alle samles til juletre tenning. Deretter går vi Lucia tog til de eldre ved Verdal bo og helsetun. Barna synger Lucia sangen og serverer lussekatter til de eldre. Når vi kommer tilbake i bhgèn spiser vi lussekatter og drikker kakao .

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Baking av lussekatter (barn og voksne, lære Lucia sangen, togmarsj, invitasjoner i god tid, ansvarsfordeling, sjekk at alle lys virker inne og ute.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  De eldste barna syntes det var artig å få utdelt hovedroller ved luciatoget. Spesielt jentene var
  ivrige å gå med lucia-kronen på hodet.

  Tilbakemeldinger fra personalet:                                                                                                            Lucia
  2013 på Verdal bo og helsetun ble vellykket. Lett å gjennomføre feiringa når vi er inne og ungene
  ikke frys. Trivelig å glede de eldre.

 7. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Husk å sjekke lys og at luciakjoler er rene . Dette sjekkes dagen før.
  Viktig med nok folk. Hva om å flytte Arena, Aldersheim/AMFI senteret med konsert.