Arbeidsark for: Samefolkets dag 1 etg

Prosjektspørsmål:

 

Forberedelse

Dag: 14. dager før 6. februar Tid:Gruppeaktivitet Ansvarlig: Personalet i 1 etg
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  *Bli kjent med  samene, Norges urbefolkning og få kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  *Det jobbes med temaet i gruppedeling , og det vil komme tydelig fram på ukeplanen.
  *Barna får en begynnende kunnskap om samene som en del av vår norske kultur. Vi gir et innblikk i ulike bruksting som
  samene benytter seg av, dette skal være tilpasset barnas alder og modningsnivå.

  Aktiviteter:
  *Barna får kjennskap til sangen “Bjørnen sover” på samisk og den tradisjonelle joiken.
  *Få kjennskap til: lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller, samekniv.
  *Tur for å se på reinsdyr, der vi får være med å mate dyrene og kaste lasso.
  *Fargelegge det samiske flagget og et reinsdyr. Dette blir hengt opp som pynt på avdelingen.
  *Samlingsstund i lavvoen med dette som tema, barna får konkret se hva en lavvo er.
  *Vi markerer Samedagen med felles samlingsstund i 1.etg. Der vi reflekterer sammen med barna over hva vi har jobbet med de
  siste ukene. Og avslutter denne markeringen med et felles måltid, der vi spiser samisk tradisjonsmat, finnbiff med tilbehør.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  *Planlegge på avdelingsmøtet/ innspill og ideer.
  *Den voksne som har ansvaret for samlingen må være godt forberedt.
  *Viktig at de voksne har lært seg sangen «Bjørnen Sover» på samisk og joik på forhånd.

  *Ta kontakt med reineier på Levanger, slik at vi får komme på besøk å se og mate et reinsdyr. Dette bør gjøres i god tid.
  *Skrive ut bilder av lavvo, runebomme, samedrakt, komse, skaller og samekniv. Disse bildene lamineres.
  * Skrive ut ark av det Samiske flagget og reinsdyr.
  *Ta bilder underveis fra aktivitetene og samlingene.
  *Lage collager der vi dokumenterer jobbingen med dette temaet.
  *Fordele ansvar i forhold til innkjøp av mat til festdagen. finnbiff, potetmos, brokkoli og blomkål, sopp og saus.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  2014:

  *Dette var et tema som var nytt for barna. De var nysgjerrige og spurte mye under samlingene.
  *De tilegnet seg fort de nye kunnskapene de fikk om samene, noe som kom godt frem i den andre samlinga.
  *Barna var veldig konsentrerte da de skulle farge det Samiske flagget og reinsdyret. Det var en fin aktivitet med god arbeidsro i
  hele barnegruppa.

  *Ved å henge opp produktene som barna har laget, og collagene fikk de selv være med å fortelle foreldrene sine hva de hadde lært om Samene i samlingene.
  *Under den siste samlingen vi hadde sammen med 1.etg, kom det frem at barna hadde tilegnet seg mye kunnskap om Samene og
  deres kultur.
  *Festmåltidet ble en suksess. Barna spiste godt.

 7. Hva lærte personalet:

  2014:

  Positivt med samarbeid på tvers av avdelingene, lærerikt for både barn og voksne.
  Viktig å tenke på at ikke gruppene blir for store, dette med tanke på at alle skal få et bra utbytte av samlingene. Evt. dele gruppene
  å ha to økter? Dette må den voksne som har ansvar for samlingen være med å avgjøre.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  2014:

  Det ble litt lite joikakaker og potetmos, må lage mere neste gang.
  7 bokser joikakaker og 10 poser potetmos + 2 pk. frosne grønnsaker. 2014 vil vi ha typper til.
  Noe vi kan bruke ved neste markering?:
  Flere konkrete rekvisitter.
  Kaste lasso
  Lære seg å telle på samisk,1-2-3.
  Tur for å se på reinsdyr, evt. hvor?
  Felles måltid 2014 1.etg: 32b og 7v, kvisten: 15b og 5v : 8 pk finnbiff, 5 pk blomkål, 5 pk brokkoli, 4 stk løk, 15 pk potetmos, 3
  pk kjøttpølse(stor pk), 1 kg sopp,3 pk matfløte, tyttebærfra fryseren. Det ble litt for lite finnbiff