Arbeidsark for: Skiuka

Prosjektspørsmål:

 

Hvert år arrangeres det skiuke for alle i barnehagen. Vi samarbeider med Kanutten barnehage avdeling “Skogbrynet”. Pedlederne fra begge barnehagene planlegger skiaktiviteter for en hel uke. En spennende tid for fysisk aktivit for alle aldre.

Forberedelse

Dag: Tid:Januar/februar Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle gruppene (3 års-, 4års-, 5 års gruppa og de eldste barna fra Kvisten (0-3 års avdeling) etter forutsetninger og utbytte.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  Øke barnas individuelle skiferdigheter og oppleve skiglede.
  – Samspill med naturen ifht klær etter vær, matlaging og fellesskap.
  – Formidle norsk tur- og skitradisjon.
  – Styrke grov motoriske ferdigheter, koordinasjon og balanse.

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Primært de barna som skal ned i 1.etg. til høsten som skal være med. Vær og føre bestemmer når de minste blir med.
  Avreise 9.00– retur ca.15.00
  legger opp planer som er tilpasset vår aldersgruppe og differensierer hvis flere grupper er med.
  De to første dagene er avsatt til å gjøre seg kjent i nærområdet til skihytta, og personal/studenter får et inntrykk av ferdighetsnivået til det enkelte barnet.
  Onsdag er det langtur som blir planlagt utifra barnas forutsetninger, her er det vanlig å differinsiere turen med utgangspunkt i aldersgruppene.
  Torsdag er det skirenn med speaker og startnummer på brystet. Her vil lengden på skirennet variere med aldersgruppene. Her har mestringsfokus høyeste prioritet.
  Fredag er vi i nærområdet til skihytta og har felles varmlunsj og premiering. Foreldre henter barna i barnehagen.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  -Planleggingsprosessen sammen med studenter,Kvisten og Skogbrynet, dette for å sikre at premissene for skiuka er i samsvar med forutsetningene til barna på vår avdeling.
  -Sende ut informasjon til foreldre om skiuka, klær og utstyr.
  -Koordinere samarbeid med storbarnsavd.og Skogbrynet.
  -Bestille mat, rekvisita og utstyr.
  -Planlegge og fordele ansvar ifht barnegrupper, logistikk, transport og bemanning opp mot barna som er igjen i barnehagen.
  Reserver skihytten i god tid og helst før jul

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  De fleste fikk utviklet seg i forhold til skigåing. Tre åringene imponerte oss med å gå uten staver, og mestre å reise seg opp uten de voksnes hjelp.

 7. Hva lærte personalet:

  Ideelt med to busser. Bestille bus til neste år.
  Ikke alle barnegruppene trenger å være med hver dag, utfordring i henhold til transport og organisering. Fungerte bra.
  Topp at Eivind tok med seg snøscooter og slede. Det lettet arbeidet med langturen og tilretteleggingen av skieldoradoet.
  Gi ros og stimulere barna til videre utvikling.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Tenk over tidspunkter som blir skrevet på ukeplan, forskyv den litt i forhold til henting. Dette gjorde vi i år og resultatet vart glimrende.
  Tenk over hvilke vakter pesonalet har i forhold til ansvarsfordeling. I prosjektarbeid ytter vi litt
  ekstra. Bra resultat!!!
  Avklaring med Kvisten, kommunikasjon i forhold til transport.
  Positiv erfaringer for Studenter som har lederdager. Læring mht. ledelse, struktur, samarbeid, kommunikasjon og planlegging. NB!!
  Vi må vurdere hvor mye ansvar studenter bør få.
  Skirenn: Gikk som planlagt og speakertjenesten var bra.
  Viktig at alle i personalet bidrar med egne skiaktiviteter, skaper motivasjon og masse skiaktivitet.
  Bildemontasjer- vi må ta mer bilder og lage masse bildekolasjer som henges opp i gangen.
  Avisoppslag- fyldig. Skogbrynet tok ansvar.
  Vanntilvenningsprosjekt – Kun fokus på skiuka i skiuka.
  Avsluttning/ premieutdeling: Gode erfaringer med årets og fjorårets avsluttning, og premieutdeling for barna.
  Innkjøp og matlaging: Viktig at en av fastansatte er med på matlaging og bestilling. For mye mat ble bestilt i 2013. 15 pakker med gryterett.