Arbeidsark for: Skolestartere

Prosjektspørsmål:

 

Skolestarterne våre har behov for å forberede seg til skolestart. De får ulike skolerelaterte oppgaver som inneholder fagområdene i forhold til rammeplanen. De får egne oppgaver og aktiviteter som er egnet til alderen og mestring. Det stilles krav til skolestarterne i forhold til empati, omsorg og å være forbilder til de minste barna. Vi legger opp til en avslutnings tur og utdeling av permer til sommeren. Foreldre blir invitert. Siden vår/vinter 2012 har skolestarterne tilbud om og gjennomført kurs i vanntilvenning.

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår? Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Forberedelse

Dag: Tid: Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  skolestartere + 2 fra personalet.

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  • Skoleforberedende aktiviteter.
  • Bli trygg i vatn.

  * Julekonsert

  • Begynnende svømmeopplæring

  * Sykkelopplæring

  * Selvstendighet (skolens forventninger)

  * Skrivedans

 3. Hva skal skje – gjøres:

  • Selvstendighetstrening i forhold til påkledning, gå på do, smøre på maten selv og vente på tur
  • Fargelegging/tegning . Finmotorikk, skape glede
  • Egen skolestarter perm, setter inn oppgaver.
  • Gjensidig respekt, hjelpe hverandre og omsorg for de yngre barna.
  • Begynnende matteopplæring i form av praktiske oppgaver og oppgaveløsning
  • Spille spill og fullføre det de holder på med
  • Lære å ta i mot kollektive beskjeder og lytte til hverandre.
  • Skape nysgjerrighet for bokstaver og matematiske begrep.
  • Besøker skolene de skal starte på
  • Lære å ta ansvar for eget utstyr.
  • Jobbe med ikke selvvalgt aktivitet.
  • Vanntilvenningskurs 10-12 timers. Kurset gjennomføres i barne- og opplæringsbassenget.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  Forberede perm og oppgaver. Planlegge skolebesøk.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  -Barna er blitt mer selvstendige.
  -Alle har fått en dominant hånd (høyre/venstre)
  -Pinsett grepet er på plass
  -Alle barna har en positiv mestringsfølelse ift. begynnende matematikk opplæring.
  – Barna er blitt flinkere til å ta imot kollektive beskjeder
  – Alle barna er blitt nyjerrige ift. bokstaver. Noen har knekt lesekoden. Skolestarterne syntes det var”stas” å komme fram, og motta permen sin på avslutningsdagen. De gledet seg, og var stolt av å høre om sine prestasjoner, og sin tid i barnehagen.
  – Barna opplevde å få større trygghet og mestring i elementet vann.

 7. Hva lærte personalet:

  Viktig at personalet forbereder seg godt, og har innsikt i barnas oppholdet i barnehagen.
  Vanntilvenning: viktig med langsom progressjon, lystbetont og mye leik.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Fordele permene mellom flere i personalet.
  Vanntilvenning: skape trygghet i vannet. Dette gir hurtig og kraftig progressjon hos barna. Mange lærte å svømme. …