Arbeidsark for: Uteaktivitet og Friluftsliv

Prosjektspørsmål:

 

Prosjektspørsmål: Hvordan vil vi at barna skal lære i barnehagen vår?
Barna er de aktive som GJØR aktiviteten. Snakk med barna mens de holder på – Når barna / mennesker får uttrykke det de gjør, utvider det bevisstheten og læringen. Gir mulighet til å øve å uttrykke tanker. I tillegg gir det oss innsikt – kunnskap om barnet og hvordan det tenker. Vi voksne øver på å stille undrende spørsmål”

Uteaktivitet og friluftsliv
Vi har sett stort behov for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet og friluftsliv på Maritvold de senere åra. Barn får en variert opplevelse, utviklingsarena og en bredere mestringsfølelse. De får en positiv holdning til å være ute. Erfaringer viser at barn og voksne får utvikle gode sosiale relasjoner mellom avdelingene og på tvers av aldersgrupper.

Forberedelse

Dag: Tid:Hele året Ansvarlig: Personalet
 1. Hvem deltar:

  Alle barna og personalet

 2. Faglig mål (ihht Rammeplanen) for aktiviteten:

  -Bli glad i å være ute og glad i naturen.
  – skape grunnlag for god helse og fysisk utvikling.
  – Oppleve mestringsfølelse og utvikling.
  – Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer gjennom leik
  og tilrettelagt aktivitet sammen med andre barn og voksne.
  -Få erfaring og kunnskap om dyr, planter,deres gjensidige avhengighet og betydning for
  matproduksjon.
  -Formidle norsk kultur og friluftstradisjon

 3. Hva skal skje – gjøres:

  Vi jobber mye i gruppedeling med uteaktivitet og friluftsliv. Vi har utetid hver dag. Årstidene påvirker valg av aktiviteter.
  Minibuss; vi har egen minibuss, dette gir oss stor fleksibilitet til gjennomføring av forskjellig aktivitet.
  Vi drar ofte på turer og oppsøker forskjellige naturmiljøer og kultursteder.
  Baser vi ofte bruker; Fjæra, Sætra på Nordbergshaugen, Tromsdalen, Marka- og Vinne skistadion, Skøytebanen, Mekken, Volhaugen, og Leksdalsvannet.

  Aktiviteter vi gjennomfører er; Skileik, skøyteaktivitet, aking, is og garnfiske, gåsejakt, soppturer, bærplukking i hage og skog, grottevandring, fjellklatring/rappelering, sykkelturer, gårdsbesøk, historiske severdigheter(Stiklestad, Stene skanse, Galleri nord).

  Friluftsuka; Vi “flytter” deler av barnegruppa vår til Skihytta oppi Volhaugen fra mandag tom fredag ei uke i mai. Aktiviteten denne uka kan være garnfiske, rappelering, topptur, spikking, snekkering, forming med naturmateriale, matlaging på bål m.m . Dagene er preget av uteaktivitet og grovmotorisk leik. Hovedmålsettingen med gjennomføring av friluftsuka er at vi har et spesielt fokus på overgangen for de eldste barna på Kvisten som skal knytte vennskapsbånd og trygghet til barn og voksne i 1 etg.

  Skiuka; Vi “flytter” deler av barnegruppa vår til Vinne skistadion fra mandag t.o.m fredag ei uke i mars. Hovedfokus denne uka er skileik og skiglede. Dagene er preget av skihopping, slalåm, utfor, kulekjøring, skiturer, natursti på ski, barneskirenn. Dette er et samarbeidsprosjekt med avd Skogbrynet fra Kanutten barnehage.

  Gymmen; Vi samarbeider med verdal vgs ang bruk av Verdalshallen hvor vi har gym en time fast i uka og andre perioder hvor de ikke bruker hallen selv. Vi jobber da etter “kaos” prinsippet. Vi tilrettelegger med baller, apparater og annet utstyr. Barna organiserer selv hva de vil holde på med.

 4. Viktig å huske – forberede - klargjøre:

  -Friluftsuka; Avtale dato/tidspunkt, bemanning, bestille hytta, planlegge uka, sende ut info til foreldre i god tid
  -Skiuka; Avtale dato/tidspunkt, bemanning, bestille skihytta/stadion, planlegge uka i lag med avdeling Skogbrynet, sende ut info til foreldre i god tid.

 5. Arbeid etter aktiviteten

 6. Hva kom til uttrykk hos enkelte av barna i forhold til målet med aktiviteten? Beskrivelse:

  Barna trenger tid for å bli kjent med uteområdet. Viktig at ungene får muligheter til å være i lag med jevnalderende, og få frihet til å utforske området uten begrensninger. Voksne må til en hver tid være tilgjengelig når barn trenger motivasjon og kunnskap om naturen.

 7. Hva lærte personalet:

  Stor trivsel hos barna med de aktiviteter som ble gjennomført. Viktig med videre satsing.

 8. Viktige erfaringer til arbeidet videre:

  Det er å finne nye turmål og natur områder.