Årsplan

Her finner du årsplan for Maritvold Barnehage. Fastsatt i samarbeidsutvalget 31. mai 2017
Årsplanen er todelt:

  •  PEDAGOGISK ÅRSPLAN, gjelder for hele barnehagens pedagogiske virksomhet.
  •  ÅRSPLAN FOR AVDELINGENE, her kan du lese om aktivitetene på avdelingene gjennom barnehageåret, både helårs- og sesongaktiviteter. Vi har utviklet egne arbeidsark som hjelpemiddel til å vise hvordan vi forbereder og tilrettelegger for aktivitetene tilpasset de ulike aldersgruppene på avdelingene.

Tidligere årsplaner

Pedagogisk årsplan 2015
Årsplan for avdelingene 2015
Pedagogisk årsplan 2014