Årsplan

Her finner du årsplan for Maritvold Barnehage. Fastsatt i samarbeidsutvalget 29. september 2021 for 2021 og 2022
Årsplanen er todelt:

  • PEDAGOGISK ÅRSPLAN

    for hele barnehagens pedagogiske virksomhet med barna.

  •  ÅRSPLAN FOR AVDELINGENE 

    Presenterer de pedagogiske  aktivitetene på avdelingene gjennom barnehageåret, både helårs- og sesongaktiviteter. Vi har utviklet egne arbeidsark som hjelpemiddel til å vise hvordan vi forbereder og tilrettelegger for aktivitetene tilpasset de ulike aldersgruppene på avdelingene.

Tidligere årsplaner

Pedagogisk årsplan 2015
Årsplan for avdelingene 2015
Pedagogisk årsplan 2014