Intern informasjon

Informasjonen du finner her er i første rekke tiltenkt våre ansatte, men foreldre som er interesserte er også velkomne til å ta en titt på det som står her. For oss i Maritvold Barnehage er åpenhet viktig, og vi gjør derfor det meste av informasjon omkring hvordan vi jobber tilgjengelig for alle på våre nettsider.

Her finner du i hovedsak informasjon om:

HMS – Helse, miljø og sikkerhet
IK – Internkontroll
HR – personal