HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Her finner du dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med vårt HMS-arbeid:

HMS dokument vedtatt 13.6.2013

Beredskapsplan for barnehager i Verdal kommune

Risikoanalyse Maritvold Barnehage

Avtale soverutiner på kvisten

Sikkerhetsprosedyrer for tur – Kvisten

Risikovurdering av snekkerom i kjeller

Sjekkliste minibuss

prosedyre for trafikk gåtur – 1. etgProsedyre for trafikksikkerhet – sykkelturer

Prosedyre-for-overlevering-av-informasjon-om-barn-fra-ansatte-og-foreldre-ved-skifte-av-avdeling-i-maritvold-barnehage