Personalet

Maria Kvisvik
Vikar

Cathrine Haugan
Lærling Kvisten 0-3 årsavd
Permisjon


Mobil: 93871376

Martin Myhre
Ekstra assistentressurs og vikar

Mobil: 97515224