Personalet

Anne Gunn Green
Ivan Telatin
Ellen Otilie Løken
Kari Anne Karlsen
Barnehagelærer 1. etg 3-6 årsavd

Kristin Aspås Pedersen
Eirik Wanderås
Barnehagelærer

Silje Skrove
Jan Arild Hansen
Nina Overrein Sellæg
Rita Aarstad
Vikar

Ingrid Bjerkan
Spesialpedagog 1. etg 3-6 årsavd