Om oss

Maritvold barnehage holder til i det restaurerte, verneverdige våningshuset på eiendommen Maritvold, i boligområdet Garpa/Prærien nær Verdalsøra sentrum. Eiendommen Maritvold kan ifølge litterære kilder følges tilbake til ca år 1430. Barnehagen åpnet høsten 1992.

Vi har to barnegrupper, 0 -3 åringene har hovedbasen sin i 2. etasje på Kvisten. 3-6 åringene har hovedbasen sin i 1. etasje. Fordelen med å ha et stort verneverdig hus er at vi har mange rom med forskjellig atmosfære. Det skal alle nyte godt av, så vi bruker huset som en enhet, samtidig har vi basene som gir oversikt og trygghet.

Barna får utfolde seg og gjøre egne erfaringer med barndommens glede og energi, med opplevelse av å bli sett og hørt med kjærlighet og respekt fra oss voksne i barnehagen.

Vi har stor fokus på at vi trenger både menn og kvinner i barnas oppvekstmiljø og hvordan vi voksne er rollemodeller i alt vi foretar oss sammen med barna.

Leiken er barnas viktigste aktivitet. For å gi inspirasjon og rom for leiken, har vi aktive voksne med ulike interesser, kunnskaper og ferdigheter. Bakelukt i huset gir en god atmosfære og trivsel. Inspirerende voksne med stor spille- og sangglede som gjerne forteller historier. Voksne som har stor glede av friluftsliv og formidler skjønnheten og gleden av å kunne høste fra naturen. At det er rent og orden gir rom for barnas konsentrasjon og kreative skapende aktivitet der ting omskapes til det de har bruk for

Foreldrene er de viktigste personene i barnas liv. De er en del av barnehagen og alltid velkommen til å være her når de ønsker, har tid og anledning.

Med engasjement fra både personale og foreldre har vi kunnet ta med barna å lage forestillinger hvert år siden 1996. Innenfor trygge rammer jobber vi frem forestillinger der barna får delta i det de har lyst til. Det gir selvtillit å stå foran publikum å gi noe av seg selv – om det er i gruppe, eller som enkelt- prestasjon. Vi blir stolte og glade – og fellesskapsfølelsen er god !

Vi drar lasset sammen – både store og små !

Verden rundt oss gir oss mange muligheter og vi samarbeider gjerne med andre.

Vi vil være en lekende levende barnehage for barna og en god og utviklende arbeidsplass for oss personalet.

Velkommen innom!