Marte Mina Sjøvold

Jeg har jobbet i Maritvold siden barnehagen startet.
Jeg er førskolelærer og tok initiativ til å starte barnehagen.
Ønsket at flere skulle ha glede av den gode eiendommen.
Ville skape gode arbeidsplasser som et godt grunnlag for et godt barnehagetilbud til barn i nærmiljøet.
Jeg har videreutdanning i veiledningspedagogikk og har 4 års utdanning med Norsk gestaltinstitutt
Jeg er gift med Oddbjørn. Vi har 3 barn, 2 svigerbarn og 5 barnebarn

Tilbake