Praktisk informasjon

Åpningstid

  • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
  • Ønsker dere å komme etter kl 09.30 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
  • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset. Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.

Ferie og feriestengning

i henhold til Verdal kommunes vedtekter

  • Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum 3 uker skal være sammenhengende.
    Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
  • Foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15. april. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.
  • Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og siste onsdag før påske. I forbindelse med resterende dager i jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer ved barnehagen. Barnehagen holdes åpen siste uke før påske og i mellomjula, dersom behovsundersøkelse viser at 10 % eller flere har behov for et tilbud i angitt periode. Ved lavere prosent meldte behov i angitt periode stenges barnehagen.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 6 dager barnehagen holder stengt for planlegging. For barnehageåret 2022-2023 gjelder dette følgende datoer:

PLANLEGGINGSDAGER KOMMUNALE BARNEHAGER Høsthalvåret 2022:

Uke 36 – Fredag 9.september

Uke 42 – Fredag 21.oktober

Uke 48 – Onsdag 30.november

Vårhalvåret 2023:

Uke 3 – Onsdag 18.januar

Uke 11 – Fredag 17.mars

Uke 25 – Fredag 23.juni

Pris og oppholdstid

Betalingssatser for barnehageplassen i Maritvold

Søskenmoderasjon
Det gis 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

Kostpenger
Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning

Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2018