Praktisk informasjon

Åpningstid

 • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
 • Ønsker dere å komme etter kl 10.00 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
 • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.
 • Coronatiltak: redusert åpningstid kl 8.00 – 15.00. Foreldre med bekreftelse fra arbeidsgiver på at de har en samfunnskritiske funksjon, kan avtale utvidet oppholdstid.

Ferie og feriestengning

i henhold til Verdal kommunes vedtekter

 • Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum 3 uker skal være sammenhengende.
  Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
 • Foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15. april. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.
 • Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og siste onsdag før påske. I forbindelse med resterende dager i jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer ved barnehagen. Barnehagen holdes åpen siste uke før påske og i mellomjula, dersom behovsundersøkelse viser at 10 % eller flere har behov for et tilbud i angitt periode. Ved lavere prosent meldte behov i angitt periode stenges barnehagen.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 6 dager barnehagen holder stengt for planlegging. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette følgende datoer:

 1. Fredag 10. september 2021
 2. Fredag  29. oktober 2021
 3. Onsdag  1.  desember 2021
 4. Fredag  21. januar 2022
 5. Fredag 18. mars 2022
 6. Fredag 24. juni 2022

Pris og oppholdstid

Betalingssatser for barnehageplassen i Maritvold

Søskenmoderasjon
Det gis 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

Kostpenger
Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning

Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2018