Praktisk informasjon

Åpningstid

 • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
 • Ønsker dere å komme etter kl 10.00 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
 • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.

Ferie og feriestengning

 • Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden 15. mai til 1. september.
 • Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
 • Barnehagen er stengt fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag, og i påsken mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 5 dager barnehagen holder stengt for planlegging. For barnehageåret 2017-2018 gjelder dette følgende datoer:

 1. Fredag 30. november 2018 Fagdag i regi av Verdal kommune
 2. Onsdag 2. januar 2019
 3. Tirsdag 23. april 2019
 4. Fredag 31. mai 2019
 5. Fredag 21. juni 2019

Pris og oppholdstid

Betalingssatser for barnehageplassen i Maritvold

Søskenmoderasjon
Det gis 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

Kostpenger
Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning

Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2018