Praktisk informasjon

Åpningstid

  • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
  • Ønsker dere å komme etter kl 10.00 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
  • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.

Ferie og feriestengning

  • Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden 15. mai til 1. september.
  • Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
  • Barnehagen er stengt fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag, og i påsken mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 5 dager barnehagen holder stengt for planlegging.
For barnehageåret 2017-2018 gjelder dette følgende datoer:
Mandag 4. sept. Kreative verksted København
Tirsdag 10. og onsdag 11. okt.  Dialogkonferanse på SNK i regi av Morgendagens barnehage 

Fredag 24. nov. Fagdag med Forandringsfabrikken i regi av Verdal kommune

Fredag 11. mai  

Pris og oppholdstid

Betalingssatser for barnehageplassen i Maritvold

Søskenmoderasjon
Det gis 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

Kostpenger
Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning

Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2018