Praktisk informasjon

Åpningstid

 • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
 • Ønsker dere å komme etter kl 10.00 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
 • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.

Ferie og feriestengning

 • Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden 15. mai til 1. september.
 • Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
 • Barnehagen er stengt fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag, og i påsken mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 5 dager barnehagen holder stengt for planlegging.
For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette følgende datoer:
     
 1.      25. november 2016: HMS – sikkerhet og psykososialt miljø
 2.       2. januar 2017
 3.      15. mars 2017 Planleggingsdag for alle ansatte i bhg, skole og hjelpetjenestene
                                   -Framlegg av forskning på DUÅ
                                   -Foredragsholdere som engasjerer
 4.      26. mai 2017
 5.      en dag er ikke fastsatt ennåVi har kontrakt med Verdal kommune / Universitetet i Tromsø om å jobbe i tråd med  «De utrolige årene» Et program som har som mål å bidra til et godt samarbeid mellom voksne og barn gjennom positive strategier.
  Vi har egne DUÅ-veiledere som er ansatt i Verdal kommune. Vi samarbeider med veilederne hele året, og setter av tid på planleggingsdagene til å jobbe sammen med veilederne våre.

  Pris og oppholdstid

  Hva koster barnehageplassen i Maritvold?

  Ant. barn x plasstypeSatsSøsken-
  moderasjon
  KostpengerKontingentOpphold t/uke
  1 x 100% plass26550400305551 t pr barn
  1 x 90% plass26000360296046 t pr barn
  1 x 80% plass25500320287041 t pr barn
  1 x 70% plass25000280278035 t pr barn
  1 x 60% plass24500240269030 t pr barn
  1 x 50% plass240002002600
  25 t pr barn
  2 x 100% plass5310797800531451 t pr barn
  2 x 90% plass5200780720514046 t pr barn
  2 x 80% plass5100765640497541 t pr barn
  2 x 70% plass5000750560481035 t pr barn
  2 x 60% plass4900735480464530 t pr barn
  2 x 50% plass4800720400448025 t pr barn
  3 x 100% plass796521241200704151 t pr barn
  3 x 90%780020801080680046 t pr barn
  3 x 80% plass76502040960657041 t pr barn
  3 x 70% plass75002000840634035 t pr barn
  3 x 60%73501960720611030 t pr barn
  3 x 50% plass72001920600588025 t pr barn

  Søskenmoderasjon
  Som det fremgår av tabellen gis det 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

  Kostpenger
  Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

   

  Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning