Praktisk informasjon

Åpningstid

 • Daglig åpningstid er fra kl 6.30 til 16.45.
 • Ønsker dere å komme etter kl 10.00 er det lurt å gi beskjed til oss, ellers kan alle være ute på tur når dere kommer.
 • Kl 16.45 stenger barnehagen og renholder tar over huset Da må personalet ha ryddet og klargjort rommene slik at det er rent og fint neste morgen.

Ferie og feriestengning

 • Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, minimum 3 uker sammenhengende ferie i perioden 15. mai til 1. september.
 • Barnehagen er stengt de to siste ukene i juli hver sommer.
 • Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og siste onsdag før påske. I forbindelse med resterende dager i jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer ved barnehagen. Barnehagen holdes åpen siste uke før påske og i mellomjula, dersom behovsundersøkelse viser at 10 % eller flere har behov for et tilbud i angitt periode. Ved lavere prosent meldte behov i angitt periode stenges barnehagen.

Planleggingsdager

I løpet av barnehageåret er det i flg. vedtektene 5 dager barnehagen holder stengt for planlegging. For barnehageåret 2019-2020 gjelder dette følgende datoer:

 1. Fredag 27. september 2019
 2. Fredag  29. november 2019
 3. Fredag  3. januar 2020
 4. Mandag 9. mars 2020
 5. Fredag 22. mai 2020

Pris og oppholdstid

Betalingssatser for barnehageplassen i Maritvold

Søskenmoderasjon
Det gis 30% rabatt til det 2. barnet ved 2 søsken i barnehagen eller 50% rabatt til det 3. barnet ved 3 søsken i barnehagen.

Kostpenger
Brukes til innkjøp av formiddagsmat, melk og frukt. Fødselsdager feires med litt ekstra som ordnes i barnehagen.

Forsikring av barna i Maritvold Barnehage dekkes av Verdal kommunes forsikringsordning

Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2018