Skjema ved oppstart

Her finner du avtaler og skjema som må fylles ut, samt lister som er kjekke å ha ved oppstart i barnehagen.

Informasjon om barnet til barnehagen

Dette skjemaet skal fylles ut av foreldrene til alle nye barn ved oppstart i barnehagen. Når du fyller ut dette skjemaet i nettleseren trenger du ikke å levere papirversjonen til oss.
 • Navn:Telefon: 
  Add a new row
 • NavnRolle for barnet 
  Add a new row
 • Add a new row
  Skal andre hente, gir vi tydelig beskjed til personalet.
 • Personlige opplysninger behandles konfidensielt og slettes når barnet slutter i barnehagen.

Informasjon om foreldreansvar og samværsavtale

Dette skjemaet fylles ut av den som har foreldreansvaret når barnet ikke bor sammen med begge foreldrene. Når du fyller ut dette skjemaet i nettleseren trenger du ikke å levere papirversjonen til oss. NB! Barnehagens ansvar overfor begge foreldrene er fastsatt i Barneloven. I utgangspunktet gir barnehagen informasjon til den foresatte barnet bor sammen med, og forutsetter at informasjonen bringes videre til den andre. Skriftlig informasjon, innkallinger og invitasjoner henges opp på garderobeplassen eller sendes til oppgitt e-post.
 • (Dersom den andre forelderen ikke har samværsrett - oppgi dette her.)
 • Personlige opplysninger behandles konfidensielt og slettes når barnet slutter i barnehagen.