Søknad og oppstart

Søke barnehageplass hos oss

Du må søke barnehageplass hos Marivold Barnehage på Verdal  kommunes hjemmeside

 

Husk når du søker:

  • Maritvold barnehage ligger i Verdalsøra sentrum.
  • Du trenger fødselsnummer for å søke barnehageplass.
  • Du må velge hvilken barnehage du vil ha plass i som 1. prioritet og 2. prioritet osv.

Kom gjerne på besøk og se hvordan vi har det her i Maritvold barnehage.

Velkommen til nye barn og foreldre

Vi ønsker dere som har fått barnehageplass hos oss hjertelig velkommen til Maritvold Barnehage.
I mai/juni får dere invitasjon til en ”Bli – litt – kjent – dag” i barnehagen, og i løpet av juni sender avdelingslederne brev til de nye familiene med informasjon om:

  • Oppstartsdato
  • Navnet til den som vil ta spesielt imot og være nærperson for familien
  • Program for de tre dagene i tilvenningsperioden.

Tilvenningsperioden
Vi forventer at foreldrene bruker 3 dager til tilvenning, og at det er en åpen dialog mellom foreldrene og nærpersonen om hvordan og når personalet tar over ansvaret for barnet. Barnets alder og personlighet vil være avgjørende for hvordan dette skjer.

Tilvenningstiden skal brukes til:

  • Å knytte kontakt mellom hjem og barnehage
  • Å la barnet bli kjent med barnehagen sammen med en person barnet følger seg trygg på
  • Å gi personalet mulighet til å bli kjent med barnet før de overtar omsorgsansvaret for barnet.

Foreldresamtale
Vi er helt avhengig av foreldrenes kunnskap om barnet sitt for å kunne ta over omsorgen. Kort til etter oppstart legger personalet til rette så foreldrene og nærpersonen kan sette seg ned å snakke uforstyrra sammen i det vi kaller foreldresamtale. I tillegg har vi et skjema med spørsmål om barnets utvikling og vaner som foreldrene må fylle ut. Godt å ha så alle som skal ta vare på barnet får samme informasjon.

Atskillelsen
Noen ganger har foreldre problemer med å gå ifra barnet i barnehagen. Det er viktig med god kommunikasjon mellom de voksne, så forelderen kan formidle til barnet at: ” Jeg synes det er trygt og greit å gå ifra deg her”. De foreldrene som ikke synes det er trygt og greit, MÅ si det til personalet! Personalet MÅ OG HAR ANSVAR FOR å ta foreldrenes synspunkter seriøst og være med å finne løsning! Dette er viktig for oss. Vi vet det er nære bånd mellom barn og foreldre og at barn sanser foreldrenes holdninger.