Spørreundersøkelse

Spørreskjema til foreldre

Dette spørreskjemaet er utviklet av Samarbeidsutvalget. Det er viktig at dere svarer åpent og ærlig slik at dere hjelper oss å bli en bedre barnehage. Pedagogisk leder får svarene dine og bruker det som en del av forberedelsen til utviklingsamtalen (vår). Frist: Fylles ut og sendes barnehagen innen 22.april.
  • Vi har som målsetting å ha relevant informasjon på hjemmesida vår. Hvor ofte benytter du tjenesten? Finner du informasjonen du søker etter? Forslag til forbedring?