Ukeplan for uke 18 1etg. 2021

Info:

Eirik starter opp med utviklingssamtaler for 3-årsgr. denne uka, oversikt over tidspunkt er sendt ut i egen info på Vigilo.

Vi starter med å forberede oss til en annerledes 17. mai, vi lager pynt denne uken og neste uke.

17 Mai Pynt Barnehage

Det er vår og det ser ut til at snøen har forlatt oss for denne gang. Det betyr at sykkelsesongen er i gang. Det er lov å ha med seg sykkel i barnehagen, HUSK HJELM.

Frida Beate Aarstad fra 2BUA er sammen med oss onsdag denne uka.

 

Mandag

*Skolestarterne og 4-årsgr. har uteleik på formiddagen sammen med Anne Gunn, Jan Arild og Stine.

*3-årsgr. har gruppedeling inne med fokus på motorikk sammen med Rita og Frode.

*Kari Anne og Eirik har kontortid.

Tirsdag

*Skolestarterne har Dinosamling kl.9.30 sammen med Anne Gunn og Jan Arild.

*4-årsgr. lager 17.mai pynt og har språksprell sammen med Kari Anne og Stine.

*3-årsgr. har uteleik på formiddagen og gruppedeling på ettermiddagen sammen med Rita, Frode og Eirik.

Onsdag

* Skolestarterne drar på sykkeltur til Ørin sammen med Anne Gunn, Jan Arild og Frida. Husk hjelm og fingerhansker. Avreise kl.09.30

Bydel Grorud

*4-årsgr. drar på busstur sammen med Kari Anne og Stine. Avreise kl.09.30

*3-årsgr. gruppedeling inne på formiddagen og uteleik etter lunsj sammen med Eirik, Rita og Frode.

Torsdag

*Skolestarterne lager 17.mai pynt sammen med Ivan og Jan Arild

*4 årsgr. avslutter språksprell med overraskelse sammen med Kari Anne og Stine. 

*3 årsgr. uteleik med fokus på motorikk sammen Rita og Frode. 

Lang, lang linje – statistikk med kroppen | Matematikksenteret

 

*Anne Gunn kontordag.

Fredag

*Hele avdelingen drar på busstur til Ørin sammen med Anne Gunn, Jan Arild, Kari Anne, Stine, Rita og Eirik. Avreise kl.09.30

*Vi ønsker små og store ei riktig god helg:)

Et godt sted å være - for å lære

Navn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

NavnAnne Gunn Green
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnKari Anne Karlsen
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnEirik Wanderås
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnRita Aarstad
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnJan Arild Hansen
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnStine Flåten
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnFrode Urvold
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
NavnIvan Telatin
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag