Ukeplan for uke 02. 1etg. 2015

Info:

Fokus:  Vi trener på bruk av innestemme.

venner-2

Fokus: Vinteraktiviteter, Dino i barnehagen. Ta med skøyte utstyr. Det er fin forhold på isen.                          

*Fokus for 3 års gr: selvstendighetstrening/ telling/ fargelegging.                                                                                                                                                                                                           *4 års gr: eventyr/  begrepslæring/ matematikk og selvstendighetstrening                                                                                                                                                                                  Informasjon til skolestarterforeldre: Målet  for skolestarterne denne perioden er å sette fokus på “selvstendighetstrening”. Det innebærer at skolestarterne får trening i å holde orden i garderobe/ kle på seg selv og ta i mot beskjeder. Barna skal kunne matematiske begrep;størst/minst, over/under, foran/bak mm.Vi leker og utforsker ulike former og mønstre, spiller terningspill og andre mer aldersbestemte spill. Vi legger stor vekt på fysiskaktivitet avhengig av årstid. (Forberedelse til skolestart). Mere detaljert informasjon kommer senere.

 

Mandag

Avdelingsmøte kl.9.30-11. 1 etg.   Kvisten kl 12.30-14.

 Leik inne og ute fysisk-3   

Tirsdag

Kristin og Rita planlegging kl.9-14.

Skolestartere + Ruben, Martin og Iver. Tur til “isbanen”. Ta med skøyteutstyr Ansvar Jan Arild, Martin Myhre, og Tony.

 Rita, Siv og Tony planlegging “Dino i barnehagen” kl.13-13.30

 

Onsdag

 gym      Gym kl.12-13 Avresie kl.11.15 .  3  og 4 års gr. + skolestartere. Ansvar Siv, Janjira, Rita, Martin Myhre, og Frode.                                                      Svømming går ut.   Tony møte på HINT kl.9-15.

Møte entreprenørsskap Rita, Silje, Nina og Anne Gunn kl.9-10

Jan Arild og Marte Mina møte på Reinsholm barnehage kl.12-13.30.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Torsdag

Jan Arild utviklingssamtale kl.8-9.  Skolestartere informasjon om Rockheim. Ansvar Jan Arild og Frode.

 dino   4 års gruppa Dino i barnehagen. Husk det starter presis kl 9.30. Ansvar: Rita, Tony og Siv 

Janjira, Frode Urvold,  Katrine og Ivan møte kl.10-12.    

3 års gr:  tur til Leksdal. Avreise kl.10.30. Ansvar Kristin og Rita.

 

    

Fredag

rockheim Skolestartere:+ Aleksander, Eleseus og Iver: “tur til Rockeheim”. ansvar Jan Arild, Frode og Tony.  Avreise  kl.9.00. tilbake kl.15.30.                                             4 års gr. tur til biblioteket kl.9.30-11. Ansvar Janjira og Siv.    3 års gr. tur i nærmiljøet

 

 

 

Navn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Navn
mandagTV - (06:45 - 14:15)
tirsdagMV - (08:00 - 15:30)
onsdagM1 - (07:30 - 15:00)
torsdagM4 - (08:45 - 16:15)
fredagSSV - (09:15 - 16:45)
Navn
mandagM1 - (07:30 - 15:00)
tirsdagM4 - (08:45 - 16:15)
onsdagM3 - (08:30 - 16:00)
torsdagM3 - (08:30 - 16:00)
fredagMV - (08:00 - 15:30)
NavnRita Aarstad
mandagSSV - (09:15 - 16:45)
tirsdagM1 - (07:30 - 15:00)
onsdagMV - (08:00 - 15:30)
torsdagM3 - (08:30 - 16:00)
fredagFri
Navn
mandagM1 - (07:30 - 15:00)
tirsdagM4 - (08:45 - 16:15)
onsdagFri
torsdagTV - (06:45 - 14:15)
fredagM4 - (08:45 - 16:15)
Navn
mandagM3 - (08:30 - 16:00)
tirsdagM3 - (08:30 - 16:00)
onsdagM4 - (08:45 - 16:15)
torsdagKontor
fredagM1 - (07:30 - 15:00)
NavnJan Arild Hansen
mandagMV - (08:00 - 15:30)
tirsdagTV - (06:45 - 14:15)
onsdagSSV - (09:15 - 16:45)
torsdagSSV - (09:15 - 16:45)
fredagMV - (08:00 - 15:30)
Navn
mandagFri
tirsdagFri 9-13
onsdagFri 9-14
torsdagFri 8-13
fredagFri 11.45-14.15
Navn
mandagM4 - (08:45 - 16:15)
tirsdagSSV - (09:15 - 16:45)
onsdagTV - (06:45 - 14:15)
torsdagM1 - (07:30 - 15:00)
fredagTV - (06:45 - 14:15)